Aproximativ 6.300 de teleormăneni s-au încadrat în muncă în anul 2012

Potrivit statisticilor cu privire la măsurile active oferte de A.J.O.F.M. Teleorman, pe parcursul anului 2012, un număr de 14.985 persoane au beneficiat de aceste măsuri, reuşindu-se astfel, încadrarea în muncă a 6.295 persoane.
Dintre acestea aproximativ 4000 de persoane, au reuşit să obţină un loc de muncă prin acordarea serviciilor de mediere a locurilor de muncă vacante; 890 persoane prin acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesională; 82 persoane prin încadrarea ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională; 826 persoane încadrate prin subvenţionarea locului de muncă. Alte 268 de persoane, au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului; 54 persoane au fost încadrate prin stimularea mobilităţii forţei de muncă; 99 persoane prin încheierea contractului de solidaritate, conform legii 116/2002, iar 77 absolvenţi încadraţi, au beneficiat de prima de încadrare, conform art.72(2), din Legea 76/2002.
Programul de ocupare a fost proiectat astfel încât măsurile ce vor fi implementate să fie orientate către reprezentarea echilibrată a tuturor categoriilor de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, punându-se accent pe măsurile de mediere, de informare şi consiliere/orientare profesională, furnizarea de pachete personalizate de măsuri active de ocupare, precum şi consolidarea relaţiilor cu partenerii sociali.
În vederea creşterii şanselor de ocupare, A.J.O.F.M Teleorman asigură, gratuit, mai multe servicii şi anume: informare şi consiliere profesională; medierea muncii; formare profesională; stimularea mobilităţii forţei de muncă; bursa locurilor de muncă; caravana ocupării în mediul rural şi în comunităţile de etnie romă; completarea veniturilor salariale ale persoanelor care se încadrează în perioada când beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

Mirel MANAFU