Aproape 400 de cadre didactice teleormanene vizeaza gradatia de merit

Conform graficului de desfasurare a concursului pentru acordarea gradatiilor de merit