Aproape 33 milioane lei pentru 13 primării din Teleorman prin Programul “Anghel Saligny”

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 956.789.538,44 de lei, în vederea decontării facturilor pentru 590 de obiective finanțate prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”.

Facturile au fost depuse de beneficiari pentru proiecte care vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, construirea sau refacerea unor poduri, înființarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare, precum și înființarea și dezvoltarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale.

Din județul Teleorman, au primit bani 13 primării, astfel: “Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale din Municipiul Alexandria: strada Negru Vodă, strada Cuza Vodă – tronson 2, strada Libertății – tronson 1, strada Libertății – tronson 5, strada București, strada Dunării, strada Alexandru Colfescu, strada Constantin Brâncoveanu, strada Agricultori, strada Victor Antonescu” au fost făcute plăți de 1.519.612,19 lei, respectiv 683.890,98 lei (valoare totală investiție 42.934.006,79 lei); “Asfaltare drumuri sătești, 5 km, comuna Vârtoape, județul Teleorman”, suma alocată 1.598.479,25 lei (valoare investiție – 9.675.353,57 lei); “Modernizare străzi în comuna Nanov, județ Teleorman” – plăți 6.213.476,39 lei, respectiv 2.172.178,61 lei (valoare investiție – 22.428.932,27 lei); “Înființare rețea de distribuție gaze naturale în satele Blejești, Baciu și Sericu, comuna Blejești, județul Teleorman” s-au virat 967.742,51, investiția având o valoare totală de 31.519.222,42 lei; “Extindere rețea de canalizare și exti

ndere rețea de apă în comuna Buzescu, județul Teleorman”, s-au plătit 1.643.160,16 lei, respectiv 1.715.580,78 lei (valoare totală investiție -39.003.743,64 lei); “Modernizare drumuri de interes local în comuna Piatra, județul Teleorman” – suma alocată 768.422,15 lei (valoare investiție – 19.297.608,82 lei); “Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere stație de epurare comuna Saelele, județul Teleorman” – valoare solicitată pentru decontare 321.300 lei (valoare totală investiție – 6.033.391,69 lei); “Modernizare drumuri de interes local în comuna Scrioaștea , sat Scrioaștea , județul Teleorman”, a primit 3.167.745,37 lei (valoare investiție – 15.254.337,31 lei); “Asfaltare străzi în comuna Călinești, satele Călinești și Licuriciu – județul Teleorman” a primit 3.698.093,59 lei (valoare investiție 23.513.465,43 lei); “Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Olteni, județul Teleorman” – 1.407.786,67 lei, respectiv 2.012.404,84 lei (valoare investiție 19.513.213,48 lei); “Moderniza

re străzi de interes local în comuna Dobrotești, județul Teleorman” – 5.741.929,33 lei (valoare investiție 20.955.723,35 lei); “Modernizare străzi de interes local în comuna Pietroșani, județul Teleorman” – 967.235,82 lei (valoare investiție 14.437.326,24 lei) “Modernizare și reabilitare străzi de interes local în comuna Fântânele, județul Teleorman”, valoare solicitată pentru decontare – 332.010 lei (valoare totală investiție – 11.523.368,39 lei); “Modernizare (asfaltare) străzi în comuna Conțești, județul Teleorman” – 1.737.322,21 lei (valoare investiție – 12.473.630,32 lei);

Suma totală pe care ministerul a virat-o către primăriile din județul Teleorman este 32.846.515,05 lei.

Mircea OLTEANU