APM Teleorman: Raportare privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman (APM Teleorman) informează operatorii economici producători şi importatori de ambalaje de desfacere, producători/importatori de produse ambalate, operatorii economici colectori, reciclatori, valorificatori şi comercianţi de deşeuri de ambalaje, cât şi autorităţile administraţiei publice locale, cu privire la obligaţia introducerii datelor corespunzătoare anului 2019 pentru cantităţile de ambalajele şi deşeurile de ambalaje, în baza de date aferentă aplicaţiei „Ambalaje”, dezvoltată în cadrul proiectului SIM, până la data de 31.08.2020. Raportarea privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje se realizează conform Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

În conformitate cu prevederile legale, responsabilităţile operatorilor economici producători şi importatori de ambalaje de desfacere, producători/importatori de produse ambalate, operatorii economici colectori, reciclatori, valorificatori şi comercianţi de deşeuri de ambalaje, se pot realiza: individual, prin colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie sau preluate de la generatori sau deţinători de deşeuri, staţii de sortare, colectori autorizaţi, administrate prin intermediul operatorilor economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje; prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către un operator economic care deţine licenţă de operare.

În cazul în care contractele pentru transferarea responsabilităţilor au fost încheiate pentru o parte din anul 2019 şi nu pentru întreg anul, operatorii economici au obligaţia raportării către APM Teleorman a Anexei nr. 1 a Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, pentru cantitatea de ambalaje necuprinsă în contract.

De asemenea, în conformitate cu Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje completată şi modificată ulterior, unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligaţia: să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze, personal sau prin mandatarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, activitatea de valorificare materială şi energetică a fluxului de deşeuri de ambalaje din deşeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale; să solicite organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, sumele şi să stabilească modalitatea de plată pentru desfăşurarea campaniilor de informare şi educare a publicului şi a operatorilor economici; să stabilească modalitatea concretă de comercializare a deşeurilor cu valoare de piaţă şi modalitatea de acoperire a costurilor pentru serviciile de colectare şi transport, stocare temporară şi sortare, prestate de către operatorul/operatorii de salubrizare în funcţie de contravaloarea materiilor prime secundare vândute şi costurile nete pentru gestionarea deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale; să asigure informarea locuitorilor, prin postare pe site-ul propriu sau printr-o altă formă de comunicare, asupra sistemului de gestionare a deşeurilor de ambalaje din cadrul localităţilor; să publice lunar pe site-ul propriu, rapoartele centralizate, realizate pe baza informaţiilor primite de la operatorii economici; să publice anual pe site-ul propriu, situaţia cheltuielilor privind campaniile de informare derulate, implementarea proiectelor de îmbunătăţire a infrastructurii de colectare a deşeurilor.

Cornelia RĂDULESCU