APM Teleorman: Activitatea Serviciului Monitorizare și laboratoare

Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman este o instituție publică și asigură realizarea activităților de protecție a mediului la nivelul județului nostru.

În luna octombrie a acestui an, Serviciul Monitorizare al APM Teleorman a monitorizat permanent calitatea aerului prin stațiile automate, care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

Astfel, la stația TR-1, din Alexandria, s-au efectuat 28 măsurări medii zilnice la poluantul pulberi în suspensie-fracțiunea PM10. La stația TR-2, situată în Turnu Măgurele, au fost făcute 1608 măsurări medii orare la poluanții atmosferici SO3, O3 și CO. La stația TR-3, amplasată în Turnu Măgurele, s-au efectuat 3079 măsurări medii orare la poluanții atmosferici SO2, NO, NO2, NOx, O3, CO și 15 determinări de PM2.5 (probe medii zilnice). La stația TR-4 din Turnu Măgurele s-au făcut 1489 măsurări medii orare la poluanții SO2, O3 și CO, iar la stația TR-5, din Zimnicea, 1984 măsurări medii orare la poluanții atmosferici SO2, O3, CO și 15 determinări de PM2.5 (probe medii zilnice).

În cursul lunii octombrie 2017, la stațiile autorizate de monitorizare a calității aerului din cadrul RNMCA nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită, conform Legii nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător.

S-au întocmit, pentru a fi afișate pe site-ul APM Teleorman, 31 buletine informative zilnice privind calitatea aerului înconjurător în județul Teleorman și un raport lunar privind evoluția indicelui general de calitate a aerului în județ.

Au fost făcute 7 determinări pentru pulberile sedimentabile prevelate în Turnu Măgurele și Zimnicea (probe medii lunare), concentrația maximă admisibilă (17g/m2/lună) nefiind depășită.

S-au efectuat 4 analize la probele de apă provenită din precipitații, prelevate în punctul de control (sediul APM), analizându-se indicatorii: conductivitate electrică, sulfați, cloruri, azotați, aciditate/alcalinitate.

În urma analizei, s-a constatat faptul că precipitațiile au avut pH neutru și conținut ionic total redus.

Stația de Supraveghere a Radioactivității Mediului Zimnicea derulează un program standard de prelevare și măsurare a radioactivității mediului timp de 11 ore pe zi, în conformitate cu legislația actuală.

În luna octombrie s-au efectuat 1257 măsurări: supravegherea radioactivității mediului prin analize manuale-513 măsurări la aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice, apă brută (Dunăre), apă freatică (fântână), sol, fond natural, factor de stabilitate, factor de etalonare; 744 măsurări orare ale debitului de doză gama absorbită în aer.

Valorile măsurate s-au încadrat în limitele fondului natural.

În ceea ce privește zgomotul ambiant, s-au efectuat 40 de măsurări pe artere de circulație (stradă de categoria tehnică I, II, III, de legătură, de colectare), în interiorul zonelor funcționale (piețe, parcuri) din Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiorii de Vede, Zimnicea și Videle.

Astfel, s-au înregistrat 13 depășiri ale valorilor limită admisibile, datorită traficului rutier: 4 depășiri în Alexandria, 2 în Roșiorii de Vede, o depășire în Zimnicea, 4 depășiri în Videle și 2 în Turnu Măgurele.

În ceea ce privește calitatea apei, au fost făcute 7 expertize fizico-chimice la probele de ape uzate prelevate de la operatori economici care evacuează ape uzate în cursuri de apă, efectuându-se 70 de indicativi.

Pentru evaluarea calității apelor uzate s-au efectuat determinări la indicatorii chimici relevanți (materii în suspensie, detergenți).

Serviciul Monitorizare și laboratoare a prestat servicii în activitatea de laborator, efectuând 6 analize pentru aer și 6 analize de zgomot.

Cornelia RĂDULESCU