APM Teleorman: Activitatea Compartimentului Relații Publice și Tehnologia Informației

Compartimentul Relații Publice și Tehnologia Informației din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman a îndeplinit atribuțiile care decurg din prevederile O.G. nr. 2/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor și aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

În luna noiembrie acest compatiment a înregistrat 3 sesizări în registrul cu petiții, cărora le-a formulat răspunsuri și a înregistrat 2 cereri de informații de mediu în registrul cu cereri de informații, răspunzând solicitanților.

Acest compartiment a desfășurat acțiuni educativ-ecologice în parteneriat cu școlile și grădinițele din județ, urmărind formarea unor deprinderi de comportare civilizată și de grijă pentru păstrarea și ocrotirea mediului înconjurător.

În luna noiembrie au fost organizate activități de informare, de conștientizare și de educație ecologică, cu ocazia Săptămânii Educației Globale, „Lumea mea depinde de mine”, la Grădinița nr. 7, la Colegiul Național Al. D. Ghica și la Școala Gimnazială Mihai Viteazul.

Reprezentanții Compartimentului Relații Publice și Tehnologia Informației au participat la acțiunea „Viitorul aparține tinerilor. Nu fi indiferent!”, organizată de Primăria orașului Zimnicea.

Cornelia RĂDULESCU