APM Teleorman: Acțiunile lunii ianuarie

Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman a emis în luna ianuarie 2019, 17 autorizaţii de mediu fără bilanţ de mediu, a revizuit 6 autorizaţii, a transferat o autorizație și a respins o solicitare de emitere acord de mediu.

APM a desfășurat două ședinţe CAT și o ședință a Comitetului Special constituit pentru Planuri şi Programe.

A fost monitorizată permanent calitatea aerului, prin staţiile automate care fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, întocmindu-se, în vederea afișării pe site-ul APM Teleorman, 31 buletine informative zilnice privind calitatea aerului înconjurător în județ.

A fost întocmit și afișat pe site-ul APM un raport lunar privind evoluția indicelui general de calitate a aerului înconjurător pentru luna decembrie 2018 și s-au realizat 7 determinări pentru pulberile sedimentabile prelevate, neconstatandu-se depășiri.

APM Teleorman a realizat 5 analize la probele de apă provenite din precipitații, efectuand 1260 măsurători, din care: 516 pentru supravegherea radioactivității mediului prin analize manuale și 744 la stația automată situată în Zimnicea. Valorile măsurate s-au încadrat în limitele fondului natural.

Au fost efectuate 5 expertize fizico-chimice la probele de apă uzate, prelevate de la operatorii economici care evacuează ape uzate în cursuri de apă.

Cornelia RĂDULESCU