Apel umanitar * Oamenii cu suflet mare pot aduce o rază de bucurie și speranță copiilor instituționalizați!

Începând cu anul 1991, timp de 26 de ani, Asociația Solidaritatea Femeilor Teleorman a fost găzduită în sediul Consiliului Județean Teleorman, având în vedere caracterul social-umanitar al activității pe care Solidaritatea Femeilor o desfășoară în baza statutului propriu, sprijinind cu ajutoare permanent și în caz de nevoie Centrele de Plasament pentru Copii Instituționalizați din Alexandria și Roșiorii de Vede, precum și Centrul de Asistență Socială și Îngrijire Bătrâni din comuna Olteni. Aceasta în condițiile în care Centrele de Plasament pentru Copii și Centrul de Asistență Socială de la Olteni nu au întotdeauna suficiente posibilități financiare pentru a-și desfășura activitatea în cele mai bune condiții.

Odată cu constituirea Asociației Solidaritatea Femeilor Teleorman, pe lângă Consiliul JudețeanTeleorman, s-a creat premisa ca o parte din agenții economici din județ cu posibilități financiare să sprijine, prin intermediul Asociației, Centrele de Plasament pentru Copii și Centrul de la Olteni cu fonduri financiare sau produse agricole și alimentele necesare îmbunătățirii meniului zilnic. Mulțumim acestor agenți economici cu suflet mare, care au oferit din preaplinul lor, cu prilejul sărbătorilor de Crăciun, Anul Nou, Sfintele Paște și Ziua copilului grâu pentru făină, carne, ouă, zarzavaturi, produse făinoase și de patiserie, conserve, ulei, zahăr și alte produse alimentare.

Având în vedere faptul că Centrul de Asistență Socială și Îngrijire Bătrâni de la Olteni are în derulare un program de recuperare a stării de sănătate a bătrânilor, Asociația Solidaritatea Femeilor Teleorman a ajutat, ori de câte ori a fost nevoie, ca bolnavii să se deplaseze, timp de 1-2 zile, la mănăstiri, muzee, grădini zoo, stațiuni balneare, obiective de turism și sănătate în cadrul cărora bătrânii, însoțiți de personalul de îngrijire, s-au relaxat, schimbând astfel atmosfera specifică spitalului cu o stare de confort binefăcătoare. Bătrânii au fost astfel încurajați să devină mai comunicativi, să privească viața cu mai mult optimism. Mulțumim și pe această cale conducerii Consiliului Județean Teleorman, care, dând dovadă de deplină înțelegere, ne-a ajutat cu mijloace de transport, pentru ca un număr mare de bătrâni să poată vizita obiective importante pentru ei și anume : mănăstiri, stațiuni de tratament balnear, muzee, obiective sociale din marile orale ale țării, inclusiv din București. Numai în anul 2017, de exemplu, au fost organizate vizite la obiectivele turistice și mănăstirile din județele Sibiu, Hunedoara și Brașov.

Pentru a putea continua acțiunile social-umanitare, întreprinse de Asociația Solidaritatea Femeilor Teleorman, în sprijinul Centrelor de Plasament pentru Copii Instituționalizați și Centrul de Asistență Socială și Îngrijire Bătrâni de la Olteni, facem un apel umanitar călduros către toți agenții economici din județ să ne sprijine din punct de vedere financiar, precum și cu produse alimentare. Cei ce doresc să facă un astfel de dar de suflet pentru copiii și bătrânii aflați în nevoi sociale pot vira sumele de bani de care se pot dispensa în contul Asociației Solidaritatea Femeilor Teleorman, nr. RO57RNCB0245036736330001, deschis la BCR – Alexandria sau la casieria unității din sediul Consiliului Județean, camera 40 demisol. Detalii se pot solicita și la telefoanele 0247/311201, 0247-317.432, interior 397.

Avem credința că agenții economici, în spiritul omeniei și al solidarității cu persoanele aflate în nevoi sociale, vor înțelege dorința noastră de a aduce o rază de bucurie copiilor instituționalizați și bătrânilor defavorizați de soartă, că sprijinul dumneavoastră nobil ar putea face posibil acest lucru. Ne-am bucura tare mult dacă bătrânii din Centrul de Asistență Socială și Îngrijire de la Olteni și copiii din Centrele de Plasament pentru Copii Instituționalizați de la Alexandria, Roșiorii de Vede și Videle ar putea beneficia, cel puțin în zilele de Crăciun și Anul Nou, de daruri constând în alimente și dulciuri oferite de agenții economici cu suflet mare și dare de mână. Mulțumim din suflet și pe această cale celor care ar putea și vor să facă în aceste zile un astfel de gest de omenie fără seamăn, un gest de noblețe sufletească și iubire față de oamenii aflați în nevoi sociale.

FLORICA SLĂVESCU,

Membră fondatoare a Asociației Solidaritatea Femeilor Teleorman