”Ceasuri de lumină”, o nouă antologie din colecția Poeți de pretutindeni

”Ceasuri de lumină” este o antologie de poezie contemporană, care reunește autori din diverse țări, precum România, Spania, Germania, Republica Moldova, Grecia, Franța, Italia și altele.

Această antologie face parte din Colecția Poeți de Pretutindeni, inițiată în 2021 de scriitorul și publicistul Mihail Tănase, care a și coordonat acest volum. Scopul colecției este de a promova diversitatea culturală și lingvistică, precum și de a crea punți de dialog între poeții de diferite origini și sensibilități.

Tema comună a antologiei este ”timpul”, care este evocat în diferite moduri de către poeți. Unii îl văd ca pe o ”forță care curge neîncetat”, alții ca pe o ”dimensiune relativă”, alții ca pe o ”măsură a existenței”.

”Timpul” este asociat cu ”lumina”, care este simbolul vieții, al cunoașterii, al speranței, dar și al efemerității, al pierderii, al uitării.

Poeții își exprimă sentimentele față de ”timp”, fie prin nostalgie, fie prin revoltă, fie prin acceptare, fie prin visare. Ei își amintesc de trecut, trăiesc prezentul sau își imaginează viitorul, folosind metafore și imagini sugestive.

Antologia ”Ceasuri de lumină” este o invitație la lectură și la reflecție, care oferă o perspectivă pluriculturală și plurilingvistică asupra unui subiect universal: ”timpul”.

Coperta antologiei este o pictură realizată de Costel Lupu, un talentat și cunoscut pictor și grafician Teleormănean. Pictura reprezintă un ceas cu o lampă arzând, sugerând ideea de eternitate și de infinit.

”Ceasuri de lumină” este o dovadă a valorii și a diversității poeziei contemporane, care merită să fie citită și apreciată de iubitorii de literatură.

Ștefan IORDACHE