Anunț

Mircea Roxana Aurora I.I., cu sediul în Frăsinet, jud. Teleorman, pierdut Certificat constatator nr. 6780/15.03.2011 și Certificat de înmatriculare seria B nr. 2369295/17.03.2011. Le declar nule.