Angajări la Spitalul TBC din Roșiorii de Vede

Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de infirmieră.

Cei interesați de postul de infirmieră trebuie să fie absolvenți de școală generală și să aibă vechime de minimum 6 luni în activitate.

Data limită de depunere a dosarelor este 22 noiembrie, ora 14:00.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe data de 04 decembrie, cu începere de la ora 10:00. Interviul se va desfășura pe 06 decembrie, la ora 10:00.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente. Printre acestea, copia actului de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, cazierul judiciar, adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și curriculum vitae.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare și bibliografia de concurs se obțin de la sediul spitalului din Roșiorii de Vede, str. Aviației nr. 1, telefon 0247.406,085, interior 114 sau 0785.222.139 (între orele 08:00 și 15:00).

C. DUMITRACHE