Ancheta statistică privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2023

Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman îi informează pe operatorii economici producători/generatori de deșeuri, comercianți și brokeri de deșeuri, precum și pe cei care desfășoară activități de tratare a deșeurilor, cu privire la obligația de a asigura o evidență cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu și de a raporta datele și informațiile privind gestionarea deșeurilor, anual, agenției județene pentru protecția mediului, conform prevederilor Ordonanței nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu completările și modificările ulterioare.

Această evidență cronologică lunară tabelară (respectiv chestionarele privind ancheta statistică pentru anul 2023) trebuie transmisă în format letric, în original, dar și electronic prin introducerea datelor în Sistemul Integrat de Mediu (SIM).

Ȋn acest sens, acestora li se aduce la cunoștință faptul că, accesând adresa http://raportare.anpm.ro, pot descărca ghidul acestei aplicații.

Data limită pentru transmiterea datelor la Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman și introducerea acestora în SIM este 15.04.2024.

Ȋn vederea colectării datelor și informațiilor privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2023, se vor utiliza următoarele tipuri de chestionare: GD- MUN va fi completat de către toți operatorii de salubrizare și comunele care au inființat serviciu de salubrizare; GD- TRAT va fi completat de către operatorii instalațiilor de tratare a deșeurilor (prese de balotat deșeuri, etc); GD- COLECTARE-TRATARE va fi completat de către toți operatorii economici cu codurile CAEN rev. 2- 4677 (Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor) și 3832 (Recuperarea materialelor reciclabile sortate); chestionarul tip GD-PRODDES, care va fi utilizat de către toți generatorii de deșeuri.

Pentru informații suplimentare, poate fi contactat Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul APM Teleorman, tel. 0247/316228, deseuri@apmtr.anpm.ro.

Cornelia RĂDULESCU