Ajutoare de urgență pentru familiile și persoanele evacuate din Fâșia Gaza – HG nr. 1155/23.11.2023

Se acordă ajutoare de urgență, ca sprijin financiar temporar pentru familiile și persoanele cu sau fără cetățenie română, evacuate din Fâșia Gaza și aflate pe teritoriul României.

Ajutoarele de urgență prevăzute sunt acordate ca sumă forfetară destinată acoperirii unor cheltuieli de cazare și masă. Ajutorul se acordă pe o perioadă de maximum 4 luni, începând cu luna decembrie 2023, dar nu mai târziu de 31 martie 2024, de la data depunerii solicitării şi numai cât timp beneficiarul ajutorului se află pe teritoriul României.

Ajutoarele de urgenţă se acordă la solicitarea persoanei singure, respectiv a unui membru de familie major, însoţită de copia actelor de identitate sau a documentelor pe baza cărora au trecut frontiera României, pentru fiecare membru al familiei.

Sume acordate: a) 2.000 lei, lunar pentru familia cu 1 până la 5 membri inclusiv, pentru cazare; b) 3.000 lei, lunar pentru familia cu peste 5 membri, pentru cazare; c) câte 600 lei, lunar pentru persoana singură, respectiv fiecare persoană din familie pentru asigurarea hranei, şi se cumulează cu ajutorul prevăzut la lit. a) sau b). Modalitate de depunere: Solicitarea se depune: în format scris la agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială locuieşte sau se află persoana singură sau familia în cauză, electronic pe adresa de e-mail ajutoare_gaza@mmanpis.ro.

Documente necesare: Solicitarea scrisă trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: numele şi prenumele solicitantului/reprezentantului familiei; tipul actului de identitate, seria şi numărul acestuia; copii ale actelor de identitate/documentelor pe baza cărora s-a trecut frontiera României, pentru toti membrii familiei; numărul de membri de familie; adresa la care locuiesc; contul bancar deschis la o unitate bancară din România în care să fie efectuată plata ajutorului de urgenţă.

Modalități de plată: contul bancar al solicitantului. Ajutorul de urgenţă se plăteşte lunar de către agenţia teritorială, în contul bancar indicat de reprezentantul familiei, după verificarea solicitărilor.

Mircea OLTEANU