Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman: Raportarea inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă

Sesiunea de raportate 2018, din cadrul aplicației online SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii se deschide începând cu data de 15 ianuarie 2018 și se închide la 15 martie 2018.

Aceasta are în vedere estimarea emisiilor de poluanți atmosferici la nivel județean, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.

Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman îi anunță pe cei care au deja user și parolă că trebuie să se autentifice în aplicația SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii (PA-F2+ILE) și să completeze chestionarele aferente activităților generatoare de emisii în atmosferă, corespunzătoare anului 2017.

În cazul în care uzerul și parola sunt pentru alte aplicații din cadrul Sistemului Integral de Mediu (ex.: Reglementare, Deșeuri etc), cei care trebuie să raporteze inventarele privind emisiile de poluanți în atmosferă trebuie să se autentifice în sistem și să solicite și aplicația SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii. Pentru aceasta trebuie să completeze formularele pentru activitățile generatoare de emisii în atmosferă.

Cei care nu au date de autentificare în sistem pentru nicio aplicație, trebuie să trimită o cerere de înregistrare în aplicație și să completeze chestionarele aferente activităților generatoare de emisii în atmosferă corespunzătoare anului 2017.

Conform legii, nerespectarea obligației titularului de activitate de a furniza autorităților competente informațiile solicitate pentru elaborarea inventarelor de emisii de poluanți atmosferici constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei pentru persoanele fizice și de la 5000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice.

Cornelia RĂDULESCU