Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman: Activități desfășurate în luna decembrie

Serviciul Monitorizare și Laboratoare supraveghează pemanent calitatea aerului prin stațiile automate care fac parte din Rețeaua Nașională de Monitorizare a Calității Aerului

În cursul lunii decembrie 2017, la cele 5 stații nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită.

S-au pus la dispoziția publicului informațiile privind calitatea aerului înconjurător, la nivelul județului Teleorman și s-au validat datele privind calitatea aerului înconjurător, furnizate de stațiile automate, întocmindu-se 31 de buletine informative zilnice privind calitatea aerului, cu scopul afișării pe site-ul APM Teleorman, precum și un raport lunar privind evoluția indicelui general de calitate a aerului înconjurător.

Pentru pulberile sedimentabile s-au efectuat 7 determinări în Alexandria, Turnu Măgurele și Zimnicea (probe medii lunare), concentrația maximă admisibilă (17g/m2/lună) nefiind depășită.

În ceea ce privește precipitațiile, s-au efectuat 4 analize la probele de apă provenită din precipitații, prelevate în punctul de control „sediul APM” din Alexandria. Indicatorii analizați au fost: pH, conductivitate electrică, sulfați, cloruri, azotați, aciditate/alcalinitate. S-a constatat că precipitațiile s-au caracterizat, în general, prin pH neutru și conținut ionic total redus, ceea ce marchează influența surselor de poluare aflate la distanțe mari sau medii față de punctul de măsurare.

Stația de Supraveghere a Radioactivității Mediului Zimnicea derulează un program standard de prelevare și măsurare a radioactivității mediului 11 ore/zi, în luna decembrie 2017 efectuându-se 1254 măsurări. Valorile măsurate s-au încadrat în limitele fondului natural. Au fost făcute 510 măsurări manuale la aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice, apă brută (Dunăre), apă freatică (fântâni), sol, fond natural, factor de stabilitate, factor de etalonare și 744 măsurări orare ale debitului de doză gama absorbită de aer.

Pentru zgomotul ambiant s-au efectuat 40 de măsurări pe artere de circulație (stradă categoria tehnică II, de legătură, stradă de categoria tehnică III, de colectare) în intervalul zonelor funcționale (piețe, parcuri) din Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiorii de Vede, Zimnicea și Videle.

S-au înregistrat 12 depășiri ale valorilor limită admisibile, datorită traficului rutier (3 depășiri în Alexandria, 2 depășiri în Roșiorii de Vede, 2 depășiri în Zimnicea, 4 depășiri în Videle și o depășire în Turnu Măgurele).

În ceea ce privește calitatea apei, s-au efectuat 6 expertize fizico-chimice la probele de apă uzate prelevate de la operatorii economici care evacuează ape uzate în cursuri de apă și s-au efectuat 60 indicatori fizici, de salinitate, nutrienți.

Acest serviciu a efectuat prestări de servicii în activitatea de laborator și realizarea de venituri, care au constat în 6 analize de aer emisii.

Activitatea Compartimentului de Relații Publice și Tehnologia Informației a constat în înregistrarea sesizărilor și reclamațiilor (2 sesizări) în registrul cu petiții și formularea răspunsului către petent și înregistrarea cererilor de informații de mediu (o solicitare) în registrul cu cereri de informații și formularea răspunsului către solicitant.

Cornelia RĂDULESCU