Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman: Activități de protecție a mediului în luna septembrie

Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, având statut de serviciu public deconcentrat și finanțată de la bugetul de stat, a asigurat, în luna septembrie, prin compartimentele de specialitate, realizarea activităților de protecție a mediului.

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații se ocupă cu emiterea actelor de reglementare pentru proiecte publice sau private și activități cu impact semnificativ asupra mediului. Actele emise în luna septembrie au fost: autorizații de mediu (11), transfer autorizație de mediu (1), acorduri de mediu (1), clasări (131), decizia etapei de încadrare (27). Au avut loc ședințe CAT (5), o dezbatere publică și s-a constituit Comitetul Special pentru Planuri și Programe (3).

Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu s-a ocupat de aprobarea transportului deșeurilor periculoase (5), a verificat datele transmise de operatorii economici aflați în ancheta statistică pentru generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2016 și introducerea acestor date in SIM. Acest serviciu a verificat datele transmise de operatorii economici care gestionează ambalaje și deșeuri de ambalaje pentru anul 2016 și introducerea acestora în SIM.

Serviciul Monitorizare și Laboratoare a monitorizat permanent calitatea aerului prin stațiile automate (care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului), efectuând 10 măsurări medii zilnice la poluantul pulberi în suspensie la stația din Alexandria; 2113 măsurări medii orare la poluanții atmosferici SO2, O3, CO, 4205 măsurări medii orare la poluanţii atmosferici, 28 determinări de PM2.5 (probe medii zilnice), 2072 măsurări medii orare la poluanţii atmosferici SO2, O3, CO la stația din Turnu Măgurele; 1131 măsurări medii orare la poluanţii atmosferici SO2, O3, CO; 28 determinări de PM2.5 (probe medii zilnice) la stația din Zimnicea.

La staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită, conform Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

S-au efectuat 7 determinări pentru pulberile sedimentare prelevate în localitățile urbane Alexandria, Turnu Măgurele și Zimnicea (probe medii lunare), concentrația maximă admisă nefiind depășită.

Pentru precipitații s-au efectuat 2 analize la probele de apă provenită din precipitații, prelevate la sediul APM Alexandria, constantându-se că precipitațiile au avut pH neutru și conținut ionic redus.

Stația de Supraveghere a Radioactivității Mediului Zimnicea a efectuat în luna septembrie 1219 măsurări, din care 499 la aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice, apă brută (Dunăre), apă freatică (fântână), sol, fond natural, factor de stabilitate, factor de etalonare și 720 măsurări orare ale debitului de doză gama absorbită în aer. Valorile măsurate s-au încadrat în limitele fondului natural.

În ceea ce privește zgomotul ambiant, s-au efectuat 24 de măsurări pe artere de circulaţie (stradă de categoria tehnică II, de legatură, stradă de categoria tehnică III, de colectare), în interiorul zonelor funcţionale (pieţe, parcuri) din localităţile urbane Alexandria, Turnu Măgurele, Roşiorii de Vede, Zimnicea şi Videle, înregistrându-se 6 depășiri ale valorilor limită admisibile (3 depăşiri în Alexandria, 2 depășiri în Zimnicea și o depășire în Turnu Măgurele).

Pentru calitatea apei s-au efectuat 4 expertize fizico-chimice (40 indicatori: fizici, de salinitate, nutrienți, materii de suspensie, detergenți).

Prestările de servicii în activitatea de laborator şi realizarea de venituri au constat în 2 analize de aer emisii și 2 analize de zgomot.

Comparimentul Relații Publice și Tehnologia Informației și-a îndeplinit atribuțiile legale, o cerere primind răspuns nefavorabil.

Acţiunile educativ – ecologice desfăşurate în parteneriat cu şcolile şi grădiniţele din judeţ au urmărit formarea unor deprinderi de comportare civilizată şi de grijă pentru păstrarea şi ocrotirea calităţii mediului înconjurător. Acestea au fost: acţiunea ecologică organizată cu prilejul evenimentului: „Săptămâna Europeană a Mobilităţii”, la Şcoala Gimnazială nr.6 din Alexandria; activități de informare, conștientizare și educație ecologică cu ocazia „Săptămânii Europene a Mobilității”, la Grădinița cu program prelungit nr. 7 Alexandria, Școala Gimnazială Nanov și Liceul „Alexandru Ioan Cuza”.

Cornelia RĂDULESCU