Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman: Acțiuni educativ-ecologice efectuate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Teleorman

Educaţia pentru mediu nu este numai o formă de educaţie, un instrument în rezolvarea problemelor de mediu sau în gestionarea resurselor naturale, ci și un proces de o dimensiune esenţială în recunoaşterea valorilor mediului înconjurător şi definirea conceptelor privind mediul. El are ca scop primordial îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Acest tip de educaţie urmăreşte inducerea, în special în instituţiile de învăţământ, a dinamicii sociale cu privire la educaţie (cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori), care să stimuleze dezvoltarea personală, abordarea colaborativă şi critică, dar şi asumarea responsabilităţilor cu privire la deciziile luate pentru menţinerea calităţii mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman promovează educaţia ecologică prin acţiuni dedicate evenimentelor ecologice cuprinse în Calendarul Ecologic.

Acţiunile educativ-ecologice sunt desfăşurate în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Județean Teleorman şi urmăresc formarea unor deprinderi de comportare civilizată şi de grijă pentru păstrarea şi ocrotirea calităţii mediului înconjurător, precum şi respectarea modului de conservare a biodiversităţii la nivelul judeţului.

Principalele acţiuni ecologice derulate de Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman împreună cu Inspectoratul Școlar Județean sunt următoarele: 2 februarie – Ziua Zonelor Umede; 15 martie – 15 aprilie – Luna Pădurii; 1 aprilie – Ziua Internaţională a Păsărilor; 22 aprilie – Ziua Pământului; 22 mai – Ziua Internaţională a Biodiversităţii; 5 iunie – Ziua Mondială a Mediului; 29 iunie – Ziua Dunării; 16-22 septembrie – Săptămâna Europeană a Mobilităţii.

Cornelia RĂDULESCU