Agenția Domeniilor Statului pune la dispoziția fermierilor 6.656 de hectare de teren arabil

La această dată, suprafața totală a terenurilor disponibile la nivel național pentru care Agenția Domeniilor Statului va declanșa procedura de arendare este de 6.556,32 de hectare. Conform situației terenurilor cu destinație agricolă, înaintată de reprezentanțele teritoriale, aflate în domeniul public și privat al statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului, disponibile pentru contractare începând cu luna februarie 2016, astfel de suprafețe se găsesc în 16 județe ale țării, între acestea aflându-se și Teleormanul. Suprafețe de peste 400 de hectare pentru care se declanșează procedura de arendare se găsesc în judele Argeș, Brăila, Galați, Ialomița, Mehedinți, Sibiu și Teleorman.

În județul Teleorman suprafața totală disponibilă însumează 588,45 hectare, din aceasta doar 239,62 de hectare fiind teren arabil și 38 de hectare de pășuni, diferența reprezentând terenuri ocupate de pădure – 24,58 ha, ape – 49,43 ha, drumuri – 173,34 ha, curți-construcții – 23,84 ha, fînețe, terenuri neproductive – 39 ha. Cea mai mare suprafață de teren pentru care va fi declanșată procedura de arendare, respectiv 298,69 hectare, se află în localitatea Trivalea Moșteni, mai precis în satul Schela, teren exploatat anterior de către SC Agrozootehnica Schela SA. Din cele 298,69 hectare, terenul arabil însumează 234,36 hectare, diferența reprezentând suprafețe ocupate de curți-construcții, fânețe, ape, drumuri și suprafețe neproductive.

Conform conducerii ADS, declanșarea procedurii de arendare a suprafețelor de teren libere de contract se face pe baza scrisorii de intenție și a planului de situație al terenului solicitat, în original, avizate de reprezentanța teritorială a Agenției Domeniilor Statului de unde aparține terenul.

Fermierii, pentru a putea încheia un contract de arendă, trebuie să se prezinte la ședința de arendare cu actele menționate în procedura de arendare. Pentru a fi notificați de către ADS, solicitanții trebuie să aibă depuse la sediul ADS o scrisoare de intenție și planul de situație al terenului solicitat avizate de Reprezentanțele Teritoriale ale ADS.

Solicitanții au obligația depunerii unei garanții de participare care va reprezenta valoarea arendei calculată pe șase luni, în funcție de nivelul minim al arendei pe fiecare categorie de folosință, cotația bursieră și cursul euro din data transmiterii listei cu terenurile ofertate la arendare către reprezentanțele teritoriale ale ADS.

George ZAVERA

About The Author