Activitatea inspectorilor de prevenire din cadrul ISU Teleorman, în luna decembrie 2017

277 deficiențe, constatate în timpul derulării a 50 de controale

În cursul lunii decembrie 2017, inspectorii de prevenire din cadrul ISU ”A.D. Ghica” Teleorman au desfășurat 50 de controale, dintre care: 33 la operatori economici (22 fiind inopinate), 14 la instituții (9 inopinate), 2 la localități și 1 auditare la o persoană autorizată care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor .

Cu această ocazie, inspectorii de prevenire au constat 277 de deficiențe. Cele mai multe, și anume 268 au fost sancționate, în timp ce 11 au fost soluționate pe loc. Majoritatea deficiențelor, în număr de 151, au fost constate la operatorii economici care au obiective de exploatare, 95 de nereguli au fost depistate la obiective de exploatare-instituții și 31 la localități. De asemenea au fost depistate 9 obiective care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu, dar care aveau avize și alte 4 obiective fără avize ori autorizație de securitate la incendiu.

În funcție de gravitatea neregulilor constate și de principiul gradualității au fost aplicate 15 amenzi contravenționale în cuantum de 64.500 de lei și 253 de avertismente.

În luna decembrie a anului trecut, inspectorii de prevenire au organizat și desfășurat instruiri la 18 operatori economici și 10 instituții, în care au fost implicați aproximativ 360 de participanți.

Pe timpul controalelor de specialitate au fost executate 15 de exerciții de alarmare, evacuare și intervenție în caz de incendiu, la locul de muncă, la care au participat 1700 de oameni.

De asemenea, în perioada analizată, personalul Inspecției de Prevenire a acordat un număr de 22 de asistențe thenice de specialitate, dintre care 18 pe segmentul avizării autorizării și 4 pe domeniul prevenirii incendiilor. Inspectorii au participat la 3 comisii de analiză tehnică, 1 comisie de recepție la terminarea lucrărilor și 3 comisi tehnice de urbanism.

29 de solicitări de eliberare de avize, autorizații de securitate la incendiu ori puncte de vedere

În cursul lunii decembrie, personalul din domeniul avizării/autorizării a primit un număr de 29 de solicitări de eliberare de avize, autorizații de securitate la incendiu ori puncte de vedere, fiind rezolvate astfel:

  • au fost emise 6 avize de securitate la incendiu, 1 respingere și 52 răspunsuri pentru neîncadrarea în prevederile legale;
  • a fost solicitat și s-a înaintat un răspuns de neîncadrare în prevederile legale în cazul unui aviz de protecție civilă;
  • au fost emise 5 autorizații de securitate la incendiu și respinse alte 6 solicitări;
  • un obiectiv care funcționa fără autorizație de securitate la incendiu, în urma documentației depuse și respectării prevederilor legale, a obținut acest act administrativ;
  • s-au emis 6 acorduri pentru organizare jocuri de artificii.

M. MEILĂ