Activitatea desfășurată de inspecția fiscală Teleorman

Structurile de inspecție fiscală din cadrul A.J.F.P. Teleorman ,în realizarea atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, au efectuat verificari la mai mulți contribuabili de pe raza județului.

Conform comunicatului AJFP Teleorman, în luna noiembrie 2023 au fost verificați un număr de 23 contribuabili, din care:

 • 13 contribuabili persoane juridice;
 • 10 contribuabili persoane fizice.

Au fost realizate în perioada de raportare 23 verificări, din care:

 • 10 inspecții fiscale la persoane juridice;
 • 3 procese verbale de control inopinat la persoane juridice;
 • 4 inspecții fiscale la persoane fizice;
 • 6 procese verbal de control inopinat la persoane fizice.

Total acţiuni persoane juridice: 13, din care:

 • inspecții fiscale parțiale – 10
 • controale inopinate – 3

Sume suplimentare constatate (lei): 330.900, din care:

 • obligaţii principale – 310.611
 • amenzi – 500
 • TVA fără drept de rambursare – 19.789

Total acţiuni persoane fizice: 10, din care:

 • inspecţii fiscale parţiale – 4
 • controale inopinate – 6

Sume suplimentare constatate (lei): 31.466, din care:

 • obligaţii principale – 24.597
 • TVA fără drept de rambursare – 6.869

Mircea OLTEANU