Acte de violență fizică și verbală asupra unei profesoare a Școlii Gimnaziale Poroschia * Măsuri luate pentru sancționarea elevilor agresori

Urmare a unui incident grav petrecut în data de 28 noiembrie 2017, la Școala Gimnazială Poroschia, când o profesoară de Cultură civică a fost agresată fizic și verbal de trei elevi din clasa a VIII-a, ISJ Teleorman a dispus anumite măsuri de sancționare a elevilor agresori.

Potrivit unui comunicat de presă al ISJ Teleorman, o comisie de cercetare, formată din inspectori școlari și directorul CJRAE Teleorman s-a deplasat luni, 4 decembrie 2017, la unitatea de învățământ în care a avut loc incidentul, ”în vederea cercetării condițiilor în care s-a desfășurat evenimentul, a cauzelor care au generat un astfel de comportament și pentru stabilirea măsurilor legale care se impun, astfel încât un asemenea act de violență în școală să nu se mai repete”.

În primă fază, în prezența comisiei de cercetare de la nivelul ISJ Teleorman, directorul unității de învățământ i-a convocat pe cei trei elevi, pe părinții acestora și pe cadrele didactice care fac parte din consiliul profesoral al clasei.

În urma discuțiilor individuale purtate de membrii comisiei de cercetare, cu elevii, cu părinții și cu profesorii clasei, au fost luate declarații scrise de la cei implicați și s-au analizat documente școlare (catalogul clasei și portofoliul dirigintelui clasei).

Nu în ultimul rând s-au purtat discuții și a fost consiliat cadrul didactic asupra căruia s-a manifestat actul de violență verbală și fizică.

Comisia de cercetare a stabilit următoarele măsuri:

 • constituirea, la nivelul unității de învățământ, a unei comisii de cercetare a evenimentului și de sancționare disciplinară, conform faptelor constatate;
 • analizarea evenimentului produs la nivelul clasei a VIII-a în Consiliul Profesoral;
 • aplicarea prevederilor Legii educației naționale, Legea nr. 1 /2011, cu modificările și completările ulterioare, ale ROFUIP și ale statutului elevilor privind sancționarea disciplinară a elevilor, conform gravității faptelor săvârșite;
 • desfășurarea activităților de consiliere a tuturor elevilor din clasa a VIII-a de către specialiști CJRAE;
 • creșterea numărului de programe educaționale în colaborare cu toți partenerii educaționali (de exemplu, Poliție, Biserică, Cabinetul Medical, etc.);
 • creșterea numărului de activități de consiliere colectivă și individuală desfășurate cu participarea specialiștilor CJRAE;
 • monitorizarea permanentă a clasei de către director/o comisie constituită prin decizia directorului în acest scop;
 • creșterea numărului de asistențe la clasă desfășurate de către directorul unității/responsabilii comisiilor metodice/coordonatorul CEAC;
 • consilierea d-rei profesoare privind comportamentul în clasa de elevi și managementul clasei;
 • îndrumarea d-rei profesoare pentru participarea la cursuri de formare continuă, în special în domeniile metodicii și didacticii disciplinei;
 • informare lunară către Inspectoratul Școlar Județean Teleorman referitoare la modul de aplicare a măsurilor/recomandărilor inspectoratului Școlar Județean Teleorman cu privire la soluționarea situației de fapt și a eventualelor situații similare, ulterioare;
 • monitorizarea modului de desfășurarea a orelor de cultură civică de către reprezentanți ai inspectoratului școlar (inspector școlar pentru științe socio-umane/metodiști);
 • prioritate în monitorizarea unității de învățământ prin inspecții tematice.

În urma activității de cercetare din data de 4 decembrie, desfășurată de către comisia constituită la nivelul unității de învățământ, a Consiliului clasei și a Consiliului Profesoral al unității de învățământ, cei trei elevi s-au ales cu mustrare, conform prevederilor capitolului IV, art. 16, alin. (4), lit. b din Statutul Elevului și cu scăderea mediei la purtare la 4 (patru).

Cu observații individuale s-au ales și ceilalți elevi prezenți în clasă în momentul săvârșirii actului de violență, pentru că nu au acționat în nicun fel și au avut o atitudine pasivă. Toate aceste sancțiuni vor fi însoțite de consiliere individuală și de grup.

Având în vedere evenimentele petrecute, gravitatea acestora și actualul statut al elevului, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman consideră oportună organizarea unei dezbateri pentru stabilirea unor propuneri legislative care să aducă sancțiuni mai aspre față de astfel de acte reprobabile.

M. MEILĂ