Acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil de porumb pentru siloz

Din ianuarie 2024, crescătorii iau 230 euro/ha de la APIA.

O nouă plată directă pe hectar introdusă în Planul Național Strategic 2023-2027, valabilă de la 1 ianuarie 2024 este PD 26 sprijin cuplat pentru venit pentru porumbul de siloz. Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil de porumb pentru siloz, cu plată de producție și se adresează crescătorilor de bovine.

Condiții de eligibilitate:

  • Fermierul trebuie să fie beneficiar de BISS (plata APIA de bază pe suprafață) și utilizatorul unei suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrație și Control (IACS) și care are categoria de utilizare, teren arabil;
  • Fermierul trebuie să facă dovada utilizării de sămânță certificată, în conformitate cu legislația națională;
  • Fermierul trebuie:
  • să facă dovada obținerii unei producții minime anuale de porumb pentru siloz, potrivit legislației naționale subsecvente; să facă dovada consumului, cu animalele (bovinele) pe care le dețin, a cel puțin producției minime de furaj obținute în fermă și/sau a producției pe care au stocat-o în vederea consumului pentru furajarea animalelor proprii identificate și înregistrate în BND în exploatații cu cod ANSVSA;
  • să dețină un număr minim de animale identificate și înregistrate în BND în exploatații cu cod ANSVSA prin intermediul cărora să se asigure cel puțin o încărcătură de minimum 3 UVM/ha de cultură de porumb pentru siloz

Pentru perioada 2024-2027 suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 20.000 ha/an, cu un cuantum indicativ planificabil de 230 euro/ha.

Cuantumul indicativ maxim estimat de 298,90 euro/ha în anul 2024, pentru care s-a luat în calcul ipoteza volatilității prețurilor inputurilor necesare aplicării tehnologiei la cultura de porumb pentru siloz.

Cuantumul indicativ minim estimat de 195,22 euro/ha în anul 2024, pentru care s-a luat în calcul posibila creștere a suprafețelor cultivate.

La nivelul APIA, conform datelor din campaniile de depunere ceri de plată în anii 2022 și 2023, suprafețele cultivate cu porumb pentru siloz pentru care s-au solicitat sprijin, aferente fermelor mixte, s-au ridicat la un total de 34.675, respectiv 34.165 ha.

Sprijinirea sectorului de porumb pentru siloz, astfel încât să se asigure continuarea cultivării acestei culturi importante în furajarea animalelor, mai ales în regiunile în care efectivele de animale (bovine) depind de aceasta cultură, cunoscându-se faptul că porumbul pentru siloz intră în componența rațiilor furajere, asigurând un potențial nutritiv optim ca furaj suculent.

De asemenea, fermierii își pot mări veniturile, dacă produc acest produs direct în fermele zootehnice, reducându-și astfel unele cheltuieli tehnologice (cheltuielile cu forța de muncă, cheltuielile de recoltare și de transport, etc.).

Modificare este aplicabilă începând cu data de 1 ianuarie 2024. Alocarea totală a intervenției a fost stabilită la 18.400.000 euro, se arată în Planul Național Strategic.

Mircea OLTEANU