A scăzut cota de impozitare a veniturilor

De la 1 ianuarie 2018 a scăzut cota de impozitare a veniturilor. Potrivit unei informări a Direcției Județene a Finanțelor Publice Teleorman, categoriile de venituri pentru care s-a redus, începând cu 1 ianuarie 2018, cota de impozitare de la 16% la 10% sunt: activităţi independente; salarii şi asimilate salariilor; cedarea folosinţei bunurilor(inclusiv venituri din arendă); investiţii; pensii; activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; premii; alte surse.

De asemenea, s-a redus cota de impunere de la 10 la sută la 7 la sută în cazul impozitului reţinut la sursă reprezentând plată anticipată pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, menţinându-se posibilitatea opţiunii pentru impunerea finală a veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală.

În cazul impunerii finale, impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor prin aplicarea cotei de 10 la sută asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40 la sută asupra venitului brut (anterior din venitul brut se deduceau şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă).

Au crescut cuantumurile deducerilor personale acordate persoanelor fizice care obţin venituri din salarii. Astfel, pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.950 lei inclusiv , deducerile personale sunt: pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere – 510 lei; pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere – 670 lei; pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere – 830 lei; pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere – 990 lei; pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere – 1.310 lei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei și 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acordă deducerea personală.

Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 510 lei lunar (anterior această limită era de 300 lei lunar.

C.D.