A.J.F.P. Teleorman – În luna octombrie 2013, au fost stabilite sume suplimentare în cuantum de 3119,07 mii lei

În cursul lunii octombrie 2013, în acţiunile de inspecţie fiscală organizate de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman au fost antrenaţi 39 de inspectori fiscali. Conform comunicatului remis presei de către conducerea A.J.F.P. Teleorman, în cadrul respectivelor acţiuni derulate în judeţ au fost încheiate 153 acte de inspecţie. Dintre acestea, 28 au fost inspecţii fiscale generale, 47 inspecţii fiscale parţiale, 5 controale încrucişate, 12 cercetări la faţa locului, iar 61 au fost controale inopinate.
În timpul inspecţiilor au fost stabilite sume suplimentare constând în diferenţe de impozite şi taxe,accesorii aferente (dobânzi şi penalităţi de întârziere) şi amenzi contravenţionale în cuantum de 3.119,07 mii lei. Din această sumă, 485,27 mii lei reprezintă impozitul pe profit, 1269, 27 mii lei TVA, 213,27 mii lei alte impozite şi taxe, iar 4,36 mi lei alte fonduri şi contribuţii. La acestea se adaugă 1.054 50 mii lei dobânzi şi 92,40 mii lei amenzi contravenţionale, acestea din urmă fiind înregistrate în 42 de cazuri.

(G.Z.)