A fost acceptată spre finanțare Strategia de Dezvoltare Urbană depusă de GAL Urban Alexandria

În data de 14 decembrie 2023, Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 a publicat rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală, în etapa a II-a a mecanismului de Dezvoltare Locală, plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), mecanism implementat în conformitate cu art. 31-34 din Regulamentului UE nr. 1060/2021, pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Astfel, în urma rezultatelor afișate în etapele preliminare de evaluare (privind eligibilitatea, studiul de referință și parteneriatul), au fost acceptate spre finanțare 40 SDL-uri din 42 de strategii locale depuse, printre care și Strategia de Dezvoltare Urbană depusă de Grupul de Acțiune Locală (GAL) Urban Alexandria.

Prin urmare, având în vedere faptul că Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 a admis la finanțare strategiile de dezvoltare locală depuse pentru regiunile mai puțin dezvoltate, pentru comunități marginalizate aflate în orașe/municipii, cu populație de peste 20.000 locuitori, dar și pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), vor putea fi implementate următoarele tipuri de măsuri: modernizarea și construcția infrastructurii preșcolare/școlare; furnizarea de materiale didactice/ dotări de mobilier școlar, pentru a ajuta elevii și profesorii să își desfășoare procesul educațional; dezvoltarea infrastructurii locative (locuințe sociale individuale); realizarea/reabilitarea infrastructurii sociale (centre de zi sau centre integrate); măsuri de stimulare a participării la educație a copiilor cu risc de abandon școlar (programe de tip before și after school/ transportul elevilor către și de la unitățile școlare/ activități extrașcolare, cultural recreative, sportive/ campanii și programe de conștientizare privind participarea la educație pentru părinți); furnizarea de servicii integrate sociale, de sănătate și educație pentru sănătate; servicii sociale pentru copii; servicii sociale pentru vârstnici; servicii de acompaniere pentru persoanele vulnerabile, pentru a accesa/ beneficia și de servicii de sprijin, pentru furnizarea de asistență juridică, pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială, acces la servicii medicale, acces la educație/ formare profesională/ angajare etc.

În urma rezultatelor soluționării contestațiilor (proces care va avea loc în luna ianuarie 2024), va fi publicată lista finală a Strategiilor de Dezvoltare Locală selectate pentru finanțare.

GAL Urban Alexandria este autorizat la finanțare de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Cornelia RĂDULESCU