7 octombrie: Ziua Mondială a Muncii Decente

Ziua Mondială a Muncii Decente este sărbătorită în întreaga lume pe 7 octombrie.

Conceptul de „muncă decentă” a fost creat cu ocazia reuniunii Organizației Internaționale a Muncii din anul 1999, în acord cu partenerii sociali (guverne, patronate și sindicate).

Munca decentă reprezintă aspirațiile oamenilor în ceea ce privește munca eficientă și corect remunerată, securitatea la locul de muncă, protecția socială pentru familie, dezvoltarea profesională și integrarea socială, libertatea de exprimare, precum și egalitatea de șanse pentru bărbați și femei.

Acest concept cuprinde patru componente strategice: principii și drepturi fundamentale ale muncii și standarde internaționale de muncă; oportunități de ocupare și remunerare; protecție socială și dialog social și tripartitism.

Cele patru componente strategice ale muncii decente sunt valabile indiferent dacă este vorba despre munca salarială sau pe cont propriu, economia formală sau informală, munca în agricultură, în fabrică, într-un birou, acasă sau în comunitate.

Ziua Mondială a Muncii Decente este marcată anual în peste 100 de țări, ca o recunoaștere a dreptului oamenilor la calitatea locurilor de muncă, la remunerarea corectă și echitabilă a muncii, la protecția socială și la respectarea drepturilor și libertăților angajaților.

Organizația Internațională a Muncii recomandă ca în centrul acțiunilor guvernamentale să fie munca decentă, realizându-se astfel creșterea economiei mondiale, care pune pe primul loc oamenii.

Cornelia RĂDULESCU