50 de insule ecologice digitalizate vor fi montate în Alexandria

A fost semnat contractul de finanțare pentru „Extinderea și modernizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor în Municipiul Alexandria prin achiziția și amplasarea de insule ecologice digitalizate”.

Prin intermediul acestui proiect, în municipiul Alexandria vor fi înființate 50 de insule ecologice digitalizate de tip 1: insulă supraterană încasetată cu 5 containere, pentru toate cele 5 fracții: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, și respectiv hârtie și carton, iar acceparea la finanțare reprezintă un pas important pentru extinderea, modernizarea și digitalizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor de pe raza municipiului Alexandria.

Prin urmare, în cadrul proiectului se urmărește accelerarea procesului de extindere și modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor, cu accent pe colectarea separată, prin care vor putea fi colectate informații privind volumul și tipurile de deșeuri colectate, dar și dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătirea acestora pentru reutilizare și valorificarea deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Mai mult, instituția va putea asigura promovarea principiului reglementat prin lege ”plătește pentru cât arunci”.

2.927.102,50 lei este valoarea totală a contractului de finanțare, iar termenul limită prevăzut pentru implementare este data 31.12.2024.

C. DUMITRACHE

Lasă un răspuns