24 octombrie: Ziua Organizației Națiunilor Unite

Organizația Națiunilor Unite, cea mai importantă organizație internațională, a fost înființată pe 24 octombrie 1945, după încheierea celui de al Doilea Război Mondial, prin semnarea de către cele 51 de state fondatoare a Cartei Organizației Națiunilor Unite, document care arată că ONU are misiunea de a asigura pacea, respectarea drepturilor omului, a dreptului internațional și a cooperării internaționale.

ONU are în prezent 194 de state membre, iar sediul central este la New York.

România este membră ONU din anul 1955. Deși a dorit să facă parte din această organizație de la înființarea acesteia, aderarea ei a fost blocată, însă la 14 decembrie 1955 Adunarea Generală ONU a decis primirea României, alături de alte 15 state.

Organizația Națiunilor Unite folosește șase limbi oficiale: araba, chineza, engleza, franceza, rusa și spaniola. Majoritatea reuniunilor oficiale sunt traduse în aceste limbi, la fel ca și documentele. În anumite situații, sunt traduse numai în engleză, franceză și spaniolă.

ONU este compusă din cinci entități: Adunarea Generală a Națiunilor Unite, Secretariatul Națiunilor Unite, Curtea Internațională de Justiție, Consiliul de Securitate al ONU și Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite. A existat și a șasea entitate, Consiliul de Tutelă, care și-a încheiat activitatea în 1994, când Palau a devenit stat independent.

Adunarea Generală a Națiunilor Unite este principala adunare deliberativă, compusă din toate statele membre.

Patru dintre entități au sediul la New York, iar cel al Curții Internaționale de Justiție se află la Haga. ONU are și agenții, sediile acestora aflându-se în Biroul Națiunilor Unite de la Geneva, Viena și Nairobi.

Pe lângă principalele entități, mai există și altele, precum și organizații, agenții specializate, instituții de cercetare și educație și programe de dezvoltare și finanțare.

Națiunile Unite declară în fiecare an o tematică, stabilită, de regulă, de Adunarea Generală.

Aderarea la ONU este permisă oricărui stat care favorizează pacea, admiterea acestuia fiind făcută de Adunarea Generală, după recomandarea Consiliului de Securitate.

ONU, după propunerea și aprobarea Consiliului de Securitate, trimite forțe pentru menținerea păcii în regiunile unde au existat conflicte armate, pentru a se evita reluarea ostilităților. ONU nu are propria forță militară, aceasta fiind asigurată de statele membre.

Motivul principal pentru care a luat ființă ONU a fost reprezentat de drepturile omului, organizația având rolul de a preveni tragedii similare celor petrecute în timpul celui de al Doilea Război Mondial.

Un alt scop al organizației este să realizeze o cooperare internațională pentru rezolvarea problemelor economice, sociale, culturale și umanitare, lucrând în favoarea decolonizării, de la crearea organizației obținând independența peste 80 de colonii.

Cornelia RĂDULESCU