210 teleormăneni au solicitat audiență la prefectul județului Teleorman, în 2017

În cursul anului trecut, 210 teleormăneni au solicitat audiență la prefectul județului Teleorman, după cum reiese din Raportul de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefetului județul Teleorman în 2017, raport prezentat în cadrul unei ședințe ce a avut loc luni, 5 ianuarie 2018, în sala mare de ședințe din sediul Palatului Administrativ.

Dintre cei 210 cetățeni, 175 au fost direct consiliați, iar alți 125 au fost îndrumaţi să se adreseze instituţiilor sau autorităţilor publice competente în soluţionarea aspectelor sesizate.

Teleormănenii au solicitat audiență la prefectul Florinel Dumitrescu, pe probleme referitoare la: reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, modificarea titlurilor de proprietate, interpelări privind stadiul dosarelor depuse pentru reconstituirea dreptului de proprietate, probleme vizând contractele de concesionare a pășunilor, iar pe plan social, acordare de ajutoare sociale, acordarea de locuințe sociale, sprijin în vederea angajării unor persoane, acordări de pensii de handicap, verificarea activității unor primari sau a unor salariați din cadrul primăriilor.

În același document se menționează că anul trecut, la instituția Prefectului județului Teleorman au fost înregistrate 95 petiții, 11294 documentații corespondență generală, 14 cereri în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

M. MEILĂ