17 dascăli au contestat punctajele obţinute pentru gradaţia de merit

Din totalul celor 297 de cadre didactice din judeţul Teleorman, care s-au înscris la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, doar 17 au fost nemulţumite de punctajul acordat după evaluarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului. În urma depunerii celor 17 contestaţii, comisia judeţeană de soluţionare a contestaţiilor s-a reunit pentru a le reevalua. În nouă dintre cazuri contestaţiile s-au dovedit a fi întemeiate, comisia acordând un punctaj mai mare decât cel iniţial. În ce priveşte celelalte opt dosare, în cinci cazuri s-a menţinut punctajul iniţial, iar în trei s-a dovedit că în prima etapă dosarele au fost supraevaluate, în consecinţă punctajul fiind redus.
Printre cei care au depus contestaţii se numără directorul unei unităţi de învăţământ, două educatoare, patru învăţătoare, iar restul sunt profesori.
Pe 26 mai va fi afişată lista cu beneficiarii gradaţiilor de merit pe următorii cinci ani, după ce beneficiarii gradaţiilor de merit şi rezultatele finale sunt validate de membri Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman. Urmează ca lista finală a cadrelor didactice ce vor beneficia de cei 25 la sută în plus la salariu, odată cu acordarea gradaţiei de merit, să fie înaintată Ministerului Educaţiei.
Printre criteriile de acordare a gradaţiei de merit, amintim: activitatea din ultimii patru ani a candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susţinută prin documente doveditoare; rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, teze cu subiect unic, rezultate obţinute cu clasa şi individual pentru disciplinele de specialitate în învăţământul vocaţional (exemplu, ponderea elevilor cu performanţe în clasa următoare); iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului AEL în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare; performanţe în pregătirea elevilor distinşi la concursuri de profil/olimpiade şcolare.

M. MEILĂ