1594 de burse, acordate elevilor din municipiul Alexandria, în primul semestru al anului școlar 2017-2018

Un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de burse din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, care vor fi acordate în primul semestru al acestui an școlar, va fi supus dezbaterii și aprobării consilierilor locali în ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Alexandria ce va avea loc mâine, 24 noiembrie 2017.

Conform acestui proiect de hotărâre, în semestrul I al anului școlar 2017-2018 vor fi acordate 1594 burse, elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria. Bursele reprezintă fie o formă de stimulare a elevilor (burse de performanță și de merit), fie o formă de sprijin material (burse de studiu și burse sociale). Din totalul celor 1594 de burse, 67 sunt burse de performanță, 1115 sunt burse de merit, 63 sunt burse de studiu și 349 sunt burse de ajutor social.

De cele 67 de burse de performanță vor beneficia elevi care învață în cinci unități de învățământ din Alexandria, și anume: 1 elev al Liceului Tehnologic N. Bălcescu; câte 7 elevi ai Colegiului Național “Al. I. Cuza” și Liceului Tehnologic Nr.1 și 52 de elevi ai Colegiului Național Pedagogic “Mircea Scarlat”.

Din totalul celor 1594 de burse, 784 vor fi acordate elevilor care învață în școli gimnaziale din municipiul reședință de județ, iar de 810 burse vor beneficia elevi din liceele din Alexandria.

Potrivit Raportului de specialitate atașat proiectului de hotărâre, numărul de burse aprobate au fost stabilite și comunicate de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria. Fiecare unitate de învățământ, prin consiliile de administrație, a aprobat criteriile specifice de acordare a acestor burse, cu încadrare în sumele alocate de la bugetul local.

Cheltuielile cu bursele elevilor din învățământul preuniversitar de stat fac parte din finanțarea

complementară care se asigura din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparin unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

În semestrul I al anului școlar 2016-2017 au beneficiat de burse 1603 elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, în urma adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea numărului de burse.

M. MEILĂ