142 deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, găsite în luna ianuarie

Pe parcursul lunii ianuarie 2019, în urma controalelor efectuate de inspectorii din cadrul ISU ”A.D. Ghica” Teleorman au fost constatate 142 de deficiențe privind apărarea împotriva

incendiilor și protecția civilă. Dintre acestea, 141 au fost sancționate, fiind aplicate 138 de avertismente și 3 amenzi contravenționale, în cunatum de 4000 de lei, potrivit unei informări privind activitatea desfășurată în luna ianuarie 2019 de serviciile publice deconcentrate și instituțiile publice ai căror conducători sunt membri ai colegiului prefectural, informare postată pe site-ul Prefecturii Teleorman.

În timpul controalelor, inspectorii din cadrul ISU Teleorman au efectuat și 14 exerciții de alarmare-evacuare și intervenție la locul de muncă în caz de situații de urgență, 23 de instruiri la instituții și operatori economici.

În ceea ce privește avizarea-autorizarea, la nivelul ISU ”A.D. Ghica” Teleorman, în luna ianuarie 2019 au fost emise 5 avize de securitate la incendiu, o autorizație de securitate la incendiu și 1 punct de vedere la Program Urbanistic General (PUG), se arată în informare.

În aceeași perioadă, ISU Teleorman a monitorizat 67 de transporturi de substanțe/materiale periculoase și a efectuat 18 controale de prevenire, din care: un control la un obiectiv de investiții, 15 la instituții și 2 operatori economici.

M. MEILĂ