11 octombrie 2017: Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a stabilit ca a doua zi de miercuri din luna octombrie să fie desemnată Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, ca mijloc de promovarea acțiunilor pentru reducerea efectelor dezastrelor naturale, prevenirea și atenuarea lor.

Anul acesta, Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale este sărbătorită pe 11 octombrie.

Dezastrele naturale sunt provocate de inundații, cutremure de pământ, alunecări de teren, incendii, 90% dintre calamitățile naturale fiind legate de vreme, climă și apă.

Statistica din ultimul deceniu arată că numărul calamităților naturale au tendință de creștere (ca intensitate și ca frecvență), ceea ce duce la mărirea pagubelor materiale și a jertfelor umane. Această creștere este datorată schimbărilor climei și creșterii frecvenței fenomenelor și proceselor periculoase: secetă, averse de ploaie, inundații, înghețuri.

Lupta cu urmările negative ale dezastrelor este o sarcină vitală, iar pentru reducerea pierderilor de vieți omenești și de bunuri materiale, populația trebuie informată.

Din anul 2004, în România funcționează un nou mecanism de gestionare a situațiilor de urgență, în conformitate cu standardele impuse de structurile NATO și UE. Este vorba despre Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, fiind creat astfel cadrul legal și mecanismele menite să asigure apărarea vieții oamenilor, a bunurilor și a mediului împotriva efectelor negative ale incendiilor, inundațiilor, cutremurelor de pământ și altor tipuri de calamități.

Prin atribuțiile pe care le au, Inspectoratul General și inspectoratele județene pentru situații de urgență desfășoară o activitate de prevenire a producerii unor situații de urgență, de limitare a efectelor acestora și de intervenție în situația când acestea au loc.

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, inspectoratele județene pentru situații de urgență organizează „Ziua Porților deschise” și activități de informare și conștientizare a cetățenilor privind riscurile generate de dezastrele naturale, regulile de comportare în momentul producerii lor și prezentarea mijloacelor de intervenție în caz de dezastre și utilizarea acestora.

Cornelia RĂDULESCU