10 octombrie: Ziua Mondială a Sănătății Mintale

Ziua Mondială a Sănătății Mintale se sărbătorește, începând cu anul 1992, pe 10 octombrie.

Decizia a fost luată de către Federația Mondială pentru Sănătate Mintală (Word Federation for Mental Health-WFMH) pentru a crește gradul de conștientizare și educare în ceea ce privește sănătatea mintală.

Foarte mulți oameni din întreaga lume, care au probleme de sănătate mintală, sunt lipsiți de drepturile fundamentale, fiind discriminați, stigmatizați, marginalizați și supuși abuzurilor emoționale și fizice.

Declarația Universală a Drepturilor Omului spune că „toate ființele umane se nasc egale în demnitate și drepturi”, iar Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap menționează că discriminarea persoanelor cu handicap „constituie o încălcare a demnității și a valorii umane”.

Acțiunile organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mintale au ca scop conștientizarea, sensibilizarea și informarea populației pentru a ajuta persoanele cu handicap.

Federația Mondială pentru Sănătate Mintală susține factorii de decizie din țările și organizațiile din întreaga lume în abordarea corespunzătoare a problemelor de sănătate mintală a persoanelor și satisfacerea nevoilor acestora, prin oferirea de servicii medicale și tratamente adecvate.

Numeroși factori de natură socială, demografică, psihologică sau biologică sunt responsabili pentru menținerea sănătății mintale.

Tulburările mintale apar în toate etapele vieții și în toate culturile, datorită schimbărilor sociale rapide, stresului, discriminării, excluderii sociale, stilului de viață nesănătos, violenței, altor probleme de sănătate și lipsei îngrijirii și tratamentului.

Deoarece sistemele sanitare din întreaga lume se confruntă cu probleme, iar resursele financiare sunt insuficiente, majoritatea persoanelor cu tulburări mintale din multe țări nu primesc niciun ajutor.

Milioane de oameni din întreaga lume suferă de afecțiuni mintale, neurologice sau psihosociale provocate de abuzul de alcool sau de droguri.

Bolile mintale și neurologice afectează sănătatea și pot bloca omului capacitatea de a fi de folos lui însuși și comunității.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că până în anul 2020, tulburările mintale (în special depresiile) vor fi principalele cauze ale mortalității în Europa.

Liga Română pentru Sănătate Mintală acționează pentru cunoașterea evoluției fenomenelor care provoacă aceste boli, elaborează strategii și caută soluții pentru adaptarea persoanelor aflate în dificultate relațională.

Ea este organizator și consultant în programele de sănătate mintală, colaborând cu ceilalți factori de decizie pentru soluționarea tuturor problemelor care apar în domeniul sănătății mintale.

Cornelia RĂDULESCU