Direcția Generală de Asistență Socială Alexandria * Încă cinci posturi vacante, scoase la concurs!

Posturile sunt de: șef serviciu, asistent medical, medic dentist și tehnician dentar.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială Alexandria organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a cinci funcții contractuale vacante. E vorba de un post de şef serviciu – medic primar, 2 posturi de asistent medical principal; 1 post de medic dentist și 1 post tehnician dentar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească prevederile art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea înscrierii la concurs candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții specifice :

  • şef serviciu – absolvent de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil medicină dentară; confirmat ca medic specialist sau primar; minimum 5 ani vechime.
  • medic dentist – absolvent de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil medicină dentară; minimum 5 ani vechime.
  • asistent medical – şcoală postliceală asistent medical, grad principal; minimum 5 ani vechime.
  • tehnician dentar – studii medii, grad principal; minimum 5 ani vechime în specialitate.

Dosarele de concurs se depun la sediul D.G.A.S. Alexandria.

Concursul va avea loc în data de 9 ianuarie 2018, ora 9.30: proba scrisă. Data și ora susținerii interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.G.A.S. Alexandria – Serviciul Resurse Umane, Juridic, din Str. Dunării nr. 139, telefon 0247/317732, interior 119.

George ZAVERA