Consiliul Judeţean Teleorman * Un nou concurs pentru ocuparea postului de administrator public

Consiliul Judeţean Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean.

Pentru a ocupa un astfel de post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conforme art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a fi admişi la concurs în vederea ocupării postului de administrator public al judeţului Teleorman, candidaţii trebuie să fi urmat studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Concursul va avea loc în data de 6 septembrie 2018 – proba scrisă şi în data de 12 septembrie 2018 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.cjteleorman.ro CJT. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Teleorman, din Alexandria, Biroul Resurse Umane şi Monitorizare Funcţii Publice – cam.126 şi la telefon: 0247/311.201, interior 315.

George ZAVERA