Bani de la stat pentru companiile care angajează tineri în agricultură, pescuit și industria alimentară!

În scopul atragerii tinerilor pentru a lucra în agricultură, acvacultură și industria alimentară, în Senatul României a fost adoptat un proiect de lege prin care, în baza unui program care se va derula în perioada 2018-2020, angajatorii vor beneficia de subvenții pentru tinerii angajați și de reducerea de impozite. Proiectul inițiat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și adoptat de către Senat va fi dezbătut în regim de urgență și în Camera Deputaților.

Prin acest act legislativ, categoria tinerilor pentru care angajatorii vor beneficia de facilități a fost extinsă de la 35 de ani la 40 de ani, și au fost precizate subvențiile care vor fi acordate și reducerile de impozit pentru angajarea de tineri în agricultură, acvacultură și industria alimentară.

Sprijinul financiar se acordă angajatorului pe o perioadă de 12 luni. Concret, angajatorii care fac dovada angajării a cel puțin doi tineri vor beneficia, lunar, pentru fiecare tânăr angajat, de următorul sprijin financiar :

  • 1.000 lei pentru fiecare tânăr angajat absolvent de studii superioare de specialitate în domeniile : agricol, acvacultură și industria alimentară;
  • 750 lei pentru fiecare tânăr angajat absolvent de studii medii de specialitate, precum și de cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniile : agricol, acvacultură și industria alimentară;
  • 500 lei pentru tinerii fără studii angajați în agricultură, acvacultură și industria alimentară.

Pentru ca angajatorii să poată beneficia de acest sprijin financiar, tinerii care vor fi angajați trebuie să nu fi beneficiat anterior de un alt sprijin la încheierea unui contract individual de muncă, cu același angajator, cu cel puțin 12 luni înaintea angajării prin acest nou program.

Vor putea beneficia de facilități financiare și de ordin fiscal angajatorii care nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială. Aceștia nu trebuie să aibă datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru activitatea de la sediile sociale, cât și pentru toate punctele de lucru.

Angajatorii se obligă să încadreze cu contracte de muncă pe perioadă nederminată, cu normă întreagă, cel puțin două persoane cu vârsta de până la 40 de ani, păstrând numărul locurilor de muncă nou create pe perioada derulării programului.

Tinerii nou angajați prin acest program vor beneficia de scutiri de la plata impozitului pe venit aferent salariului brut.

Impactul bugetar pentru susținerea acestei scheme de sprijin financiar este estimat la 25 milioane euro, pentru următorii 4 ani.

George ZAVERA