Ziua Mondială a Zonelor Umede

Ziua de 2 februarie a fiecărui an marchează data adoptării Convenţiei asupra zonelor umede în 2 februarie 1971, în oraşul iranian Ramsar de pe malul Mării Caspice. Misiunea Convenţiei este de “conservare şi utilizare raţională a tuturor zonelor umede prin acţiuni locale, regionale, naţionale şi cooperare internaţională, ca o contribuţie la realizarea dezvoltării durabile în întreaga lume”.
Convenţia defineşte zonele umede ca fiind zone umede naturale: bălţi şi mlaştini, lacuri şi râuri, păşuni umede şi turbării, oaze, estuare, delte, mangrove, continentale sau de coastă marină sau oceanică, recife de corali, dar şi antropice, cum ar fi: iazuri, heleştee, orezării, canale de irigaţii, zone de exploatare a sării.
Zonele umede au un rol multiplu în: controlul inundaţiilor, aprovizionarea stratului subteran de apă, stabilizarea ţărmurilor şi protecţia împotriva furtunilor, retenţia nutrienţilor şi sedimentelor, atenuarea schimbărilor climatice, purificarea apei.
Pentru a veni în sprijinul Anului Internaţional ONU al familiilor de fermieri, tema propusă de Ramsar pentru anul 2014 este Zonele umede şi agricultura. Acest slogan oferă o oportunitate ideală de a sublinia importanţa zonelor umede în folosul agriculturii, mai ales că multe familii de agricultori se bazează pe solurile, apa, plantele şi animalele aflate în zonele umede pentru a-şi asigura securitatea alimentară şi de a-şi îmbunătăţi mijloacele de trai.
Cu această ocazie, A.P.M. Teleorman, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, derulează timp de două zile o campanie de informare şi conştientizare în rândul preşcolarilor, şcolarilor şi elevilor de liceu, prezentându-le totodată acestora aspecte privind importanţa zonelor umede în folosul agriculturii.
Prima informare de acest fel a fost programată pentru ziua de astăzi, începând cu orele 9.00, la Colegiul Naţional “A.D. Ghica”, continuând cu orele 11.00 la Şcoala Gimnazială “Alexandru Colfescu”, din Alexandria. Iar în cea de a doua parte a zilei, începând cu orele 14.00, inspectorii de mediu se vor afla în mijlocul elevilor de la Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu”, şi Şcoala Gimnazială “Zaharia Stancu”, din Roşiorii de Vede.
La finalul campaniei de informare, vineri 31 ianuarie 2014, preşcolarii de la Grădiniţa nr.7 din Alexandria vor fi prezenţi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Alexandria , cu o expoziţie tematică de desene.
În judeţul Teleorman există 3 zone umede: Balta Suhaia – arie specială de protecţie avifaunistică şi sit NATURA 2000 – ROSPA0102 – reprezentând un loc de reproducere, popas şi de hrănire pentru multe specii de păsări sălbatice; Ostrovul Gâsca – rezervaţie naturală; Ostrovul Mare – rezervaţie naturală, reprezentând habitatul natural al coloniei de cormoran mic.

M.M.