Ziua Învierii Domnului, o mare bucurie în lumea creștină

O dată cu sosirea frumosului anotimp al primăverii, când natura înconjurătoare se trezește la o nouă viață, creștinii prăznuiesc cea mai mare sărbătoare a lor, numită în cântările bisericești „praznic al praznicelor”, Învierea Domnului, „care s-a dat spre moarte pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptarea noastră”.

Hristos a înviat! Acestea sunt cuvintele care se duc și vin pe buzele oamenilor, fără încetare, în aceste zile.

Ele exprimă adevărul ridicării Domului Iisus de la moartea în trup omenesc la viața dumnezeiască, pe care l-a moștenit din neam în neam de la înaintași, din ziua aceea binecuvântată a Învierii până în vremea de acum, și pe care, trăindu-l în toată plinătatea lui îl lăsăm urmașilor ca pe odor de mare preț.

Hristos a înviat! În aceste cuvinte se cuprinde tot ceea ce istorisesc cărțile sfinte despre Învierea Fiului lui Dumnezeu.

Față de năzuința de a cunoaște tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea noastră este prea puțin. Dar, pentru credința noastră ele ajung.

De aceea, la conținutul lor noi nu adăugăm nimic, nici nu scăpăm nimic din ele.

Hristos a înviat! „Cerurile după cuviință să se veselească și pământul să se bucure”, spune o veche cântare bisericească.

Să prăznuiască deci toată lumea cea văzută și cea nevăzută că a înviat Hristos, bucuria cea veșnică.

Se veselesc, așadar, și se bucură îngerii cu oamenii și, împreună cu ei, în felul lor, se bucură și făpturile necuvântătoare.

Înmănunchind acum bucuria Învierii Domnului cu așteptarea învierii noastre, într-un glas să mărturisim: „Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viața dăruindu-le”.

Hristos a înviat! Aceasta este mărturia pe care o dă Sfânta Biserică prin învățătura ei dreaptă și prin sfintele ei slujbe. Iar noi, știind că Hristos viețuiește în noi și că noi viețuim în El, suntem cu toții martori ai Învierii Lui.

Învierea Domnului sau Sfintele Paști rămâne temelia de granit a credinței noastre. Fără credință în Înviere nu putem să fim creștini.

Începând cu noaptea sfântă de Înviere, timp de 40 de zile, creștinii ortodocși se vor saluta în orice împrejurare zicând unii către alții: „Hristos a înviat!” și răspunzând „Adevărat a înviat!”.

Pretutindeni unde este închinat Mântuitorul lumii, Ziua Învierii Lui revarsă mai multă lumină în cugetele celor creștini, mai multă bunătate și prietenie între oameni, o mai mare apropiere între popoare.

Leon Armeanca