Volumul activităţilor desfăşurate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria a crescut simţitor

Ieri, în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alexandria, a avut loc o conferinţă de presă cu caracter bilanţier, privind activitatea desfăşurată în cadrul instituţiei pe parcursul anului 2012. La întâlnirea cu reprezentanţii mass-media locală au participat Cristian Mitroi în calitate de prim procuror al Parchetului şi procuror Cristiana Petrică în calitate de purtător de cuvânt al instituţiei.
În deschiderea conferinţei, prim procurorul Cristian Mitroi, a făcut câteva precizări privind obiectivele instituţiei pentru anul în curs, problemele de personal, numărul de procurori şi multe alte aspecte privind activitatea Parchetului în anul 2012:
“Putem spune că anul 2012 s-a concretizat pentru Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria, printr-o activitate intensă şi susţinută îndreptată în direcţia îndeplinirii în cele mai bune condiţii a atribuţiilor conferite parchetelor de Constituţia României şi Legea nr.304/2004 privind sistemul judiciar – apărarea ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
Pe planul resurselor umane, s-a reuşit ca la sfârşitul anului toate cele 8 posturi de procuror prevăzute în schema de personal să fie ocupate, lucru care creează premisele unei îmbunătăţiri a activităţii unităţii”.
Amănunte în legătură cu statisticile referitoare la activitatea Parchetului, ne-au fost prezentate de procuror Cristiana Petre.
Astfel, indicatorii statistici arată faptul că în anul 2012, volumul activităţilor din cadrul instituţiei a înregistrat o creştere substanţială a cauzelor înregistrate, de la 4579 în anul 2011, la 4717 în anul 2012.
Numărul total al cauzelor penale de soluţionat, a fost de 9779 în anul 2012, faţă de 8495 în anul 2011, ceea ce reprezintă o creştere în procente de 15,11 a sută, iar numărul cauzelor soluţionate, a fost de 3793, faţă de 2932, ceea ce reprezintă o creştere în procente de 29,37 la sută.
De asemenea a crescut şi numărul dosarelor soluţionate prin rechizitoriu, de la 153 în anul 2011, la 158 în anul 2012, iar cel al inculpaţilor trimişi în judecată a scăzut de la 219 în anul 2011, la 209 în anul 2012. Din aceştia, în anul 2012 au fost trimişi în judecată în stare de arest preventiv 31 inculpaţi, faţă de 43 în anul 2011, scăderea fiind în raport de 38,70 la sută.

Mirel MANAFU