Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal, la ceas de bilanţ

La Bucureşti, timp de 3 zile, 28- 30 ianuarie 2020, a avut loc cea de-a V-a ediţie a Zilei Cooperativelor de Cultura Mare, organizată de conducerea Uniunii de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V., în parteneriat cu compania Euralis Semințe. La acest eveniment, din judeţul Teleorman, împreună cu preşedintele Cooperativei agricole “Tinoasa” Călineşti, inginer Alexandru Haită, a fost prezent directorul excutiv al Cooperativei şi expertul contabil Paul C. Şchiou, specialist cu ştate vechi în agricultura şi industria alimentară din judeţul nostru, promotor al înfiinţării şi funcţionării pe baze moderne a cooperativelor agricole. Legat de acest eveniment, reputatul economist are amabilitatea să ne răspundă la o serie de întrebări.

– Domnule Paul C. Şchiopu, ce ne puteţi relata în legătură cu evenimentul de la Bucureşti la care aţi participat?

– Întrunirea de lucru de la Bucureşti la care am fost invitat a fost axată în principal pe desfăşurarea adunării generale a cooperativelor agricole membre ale Uniunii de Ramură Naţională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal. Evenimetul s-a bucurat de prezența reprezentanților celor 24 de cooperative agricole din sectorul vegetal – Cultură mare – din România membre ale UNCSV, precum şi de reprezentanţi ai unor cooperative care doresc să adere la UNCSV. Evenimentul a oferit totodată ocazia susţinerii unui dialog real şi constructiv între reprezentanţii cooperativelor agricole de cultură mare funcţionale şi autorităţile responsabile în ceea ce priveşte înfiinţarea şi dezvoltarea cooperativelor agricole din România. Au fost prezenţi deputatul Alexandru Stănescu, președinte al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, secretarul de stat Sorin Mareș, din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, reprezentanți ai asociațiilor de profil agricol și din presa de specialitate. Participanţilor le-a fost prezentat un mesaj video din partea d-lui Pekka Pesonen – Secretar General al Confederației Europeane a Cooperativelor Agricole din U.E. (COGECA).

– Concret, fiecare cooperativă agricolă şi-a prezentat realizările obţinute în anul 2019 şi planul de dezvoltare pe anul în curs şi în perspectivă. Menţionez faptul că unele din cooperativele membre ale UNCSV au împlinit 10 ani de la înfiinţare. Îndeosebi în ultimii ani, în urma activităţilor desfăşurate, cooperativele au obţinut rezultate economico-financiare foarte bune, care au condus la consolidarea cooperativelor, dar şi a membrilor acestora. Ca urmare a vânzării produselor agricole şi a aprovizionării de seminţe şi imputuri prin intermediul cooperativei agricole, membrii cooperatori au avut an de an câştiguri mari şi constante. Unele cooperative au accesat fonduri europene nerambursabile şi au realizat în comun obiective de investiţii.

– Care sunt investiţiile pe care le-au realizat cooperativele agricole?

– Au construit silozuri sau magazii pentru cereale, au procurat tractoare, combine şi alte utilaje agricole performante, şi-au organizat remize şi hale pentru adăpostirea şi întreţinerea tehnicii agricole. Au construit fabrici de nutreţuri combinate, au achiziţionat terenuri în vederea construirii de sedii proprii şi alte obiective pentru cooperativa agricolă. Faţă de anul 2018, cooperativele din cadrul Uniunii de Ramură Naţională din Sectorul Vegetal au obţinut un salt calitativ şi de dezvoltare apreciabil. Ambiţiile de viitor ale cooperativelor sunt mult mai mari.

– Despre ce anume este vorba?

– Toate coperativele şi-au propus să se dezvolte, să se consolideze, prin atragerea de noi membri, prin atragerea şi utilizarea de fonduri europene pentru amenajări irigaţii în sistem local, obţinerea atestatatelor de producători etc.

– Concret, Uniunea de ramură ce a realizat pentru membrii săi?

– Cea mai mare realizare a conducerii Uniunii constă în faptul că a reuşit să capaciteze Ministerele Agriculturii şi Finanţelor Publice să accepte punerea în aplicare a facilităţilor fiscale la care au dreptul cooperativele agricole, cât şi membrii acestora. Precizez faptul că toate cooperativele agricole din ţară sunt beneficiare ale respectivelor facilităţi, nu numai cooperativele din UNCSV. Membrii cooperatori care în anul 2019 au vândut producţia prin cooperativă sunt scutiţi de impozitul pe venit şi de impozitul pe norma de venit, iar cooperativele de impozitul pe profit. Mai mult, cooperativele au încasat şi facilităţile cuvenite grupului de producători.

– În acest an, Uniunea de ramură şi-a propus să-şi mărească numărul de membri până la cuprinderea tuturor cooperativelor de profil din ţară. Conducerea Uniunii va face propuneri concrete pentru simplificarea condiţiilor privind proiectele de investiţii cu finanţare europeană pentru cooperativele agricole, va milita pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre bănci şi cooperative, va organiza vânzarea produselor şi achiziţionarea imputurilor, inclusiv a motorinei, pe total Uniune. De asemenea, Uniunea va asigura pentru cooperative servicii juridice, contabile şi de asistenţă tehnică şi va infiinţa o linie de informare permanentă asupra nivelului preţurilor pieţii la produsele cerealiere etc.

– Ce alte probleme au mai fost puse în discuţie?

– În ultima zi, când în sală au fost prezenţi preşedintele Comisiei pentru agricultură din Camera Deputaţilor, Alexandru Stănescu, secreterul de stat din Ministerul Agriculturii, Sorin Mareş, reprezentanţi ai presei cu profil agricol, un număr de 4 cooperative din Topul Uniunii şi-au prezentat activitatea, demonstrând superioritatea şi avantajele asocierii în Uniune. Au fost prezentate evoluția, activitățile, realizările și obiectivele UNCSV, condițiile minimale pe care o cooperativă de cultură mare trebuie să le respecte pentru a fi autonomă, independentă și profitabilă pe termen lung, cu un buget de venituri și cheltuiele ipotetice. S-a discutat despre stadiul cooperaţiei agricole din România, necesitatea creşterii spiritului de asociere în cooperative, stimularea micilor proprietari de pământ să intre în cooperative, dar şi probleme tehnice legate de perspectivele de omogenizare a evidenţelor, statutelor şi contabilităţilor cooperativelor, despre unele modificări ce vor fi aduse legii cooperaţiei agricole.

George ZAVERA