Un proiect de top la nivel naţional – Educaţia antreprenorială, cheia competitivităţii IMM-urilor

Ieri, la sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman a avut loc Conferinţa finală a proiectului strategic, elaborat în cadrul programului POSDRU, intitulat “Educaţia antreprenorială – cheia competitivităţii IMM-urilor”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Iniţiatorul şi beneficiarul principal al acestui proiect este Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman.
Proiectul a demarat la data de 1 decembrie 2010 şi va fi finalizat la 30 aprilie 2013 de către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman, având parteneri Camerele de Comerţ şi Industrie Prahova, Braşov şi Dolj, Fundaţia Antreprenoriat Social (Dolj), Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila, Camera de Comerţ şi Industrie a municipiului Bucureşti, Universitatea Valahia Târgovişte şi Siveco SA România.
La conferinţa finală au participat reprezentanţii partenerilor implicaţi în derularea proiectului, invitaţi din partea autorităţilor publice, ai agenţilor economici şi ai asociaţiilor patronale, ziarişti din presa teleormăneană. Fiecare dintre reprezentanţii partenerilor a evidenţiat rezultatele obţinute, despre însemnătatea acestui proiect de anvergură în ceea ce priveşte promovarea culturii antreprenoriale vorbind preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman, inginer Marin Niculcea. Obiectivul Proiectului se cuantifică în dezvoltarea competenţelor antreprenoriale , promovarea culturii antreprenoriale în rândul personalului de conducere din întreprinderi, IMM-uri, al întreprinzătorilor şi al persoanelor care doresc să iniţieze o activitate independentă. În cadrul proiectului au fost desfăşurate o serie de activităţi de formare profesională în domeniile : iniţiere şi actualizare cunoştinţe TIC, manager îmbunătăţire procese, manager vânzări, manager sistem de mediu, expert achiziţii publice, contabilitate, domenii în care au fost formate şi certificate 1.372 persoane. La Worksop-urile desfăşurate în perioada octombrie 2011 – martie 2013 au participat peste 1.540 persoane, sprijinul acordat acestora de către partenerii din proiect conducând la înfiinţarea a 498 firme noi. A fost unul din cele mai ample proiecte privind dezvoltarea culturii antreprenoriale derulat în cadrul Programului POSDRU, fiind considerat de către specialişti ca fiind unul de top la nivel naţional.

George ZAVERA