Un nou concurs pentru ocuparea postului de președinte al CAS Teleorman

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) organizează concurs pentru ocuprea postului vacant de Președinte – Director general al Casei de Asigurări de Sănătate a județului Teleorman. Proba scrisă în cadrul concursului este programată pentru data de 11 mai 2017 și are loc la sediul CNAS. Dosarele pentru înscrierea în concurs se depun până la data de 27 aprilie 2017, iar rezultatele selecției dosarelor de concurs vor fi afișate pe 3 mai 2017. Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor de înscriere se depun la CNAS, până la data de 4 mai, inclusiv, urmând ca acestea să fie soluționate în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

După proba scrisă a concursului, în termen de maxim patru zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise se desfășoară interviul.

În urma celui mai recent concurs organizat de CNAS, pe 2 martie 2017, pentru ocuparea a 42 de funcții de președinte-director general ai caselor de sănătate județene, niciunul dintre cei 47 de candidați nu a obținut punctajul minim de 70 de puncte, necesar pentru a trece în etapa finală, cea a susținerii planului de management pentru instituțiile pe care voiau să le conducă.

Cele 42 de funcții erau ocupate interimar de anul trecut, deoarece contractele de management au încetat pe 30 octombrie, când au fost actualizați indicatorii de performanță din contracte.

M. MEILĂ