Un judeţ eminamente agrar – Peste 66 la sută dintre teleormăneni trăiesc în mediul rural

Cu o suprafaţă agricolă însumând 473.000 de hectare şi o populaţie stabilă de 383.139 persoane, conform situaţiei existente la data de 1 iulie 2013 privind evidenţa populaţiei, Teleormanul se înscrie printre judeţele de mărime medie din România. Din cei 383.139 teleormăneni aflaţi în evidenţele oficiale, 187.936 sunt persoane de sex masculin, iar 195.203 persoane de sex feminin, numărul femeilor fiind mai mare decât cel al bărbaţilor cu 7.267 persoane. Din totalul teleormănenilor, doar 33,75 la sută trăiesc în mediul urban, iar 66,25 la sută în mediul rural. Din cei 129.306 orăşeni, 47.662 locuiesc în Alexandria, 28.770 în Roşiorii de Vede, 26.979 în Turnu Măgurele, 11.495 în Videle şi 14.400 în Zimnicea.
Procentul de 66,25 la sută dintre teleormănenii care locuiesc în mediul rural înseamnă 253.833 persoane, ale căror familii compun comunităţile locale din 92 de comune. O populaţie care trăieşte preponderent din veniturile destul de scăzute obţinute din agricultura de subzistenţă, gradul mare de sărăcie punându-şi amprenta negativă şi asupra nivelului veniturilor la bugetele unităţilor administrativ teritoriale. Dacă nu ar exista sprijinul financiar din partea statului pentru sătenii cu venituri extrem de reduse şi mai ales pentru funcţionarea unităţilor administrativ teritoriale, mai mult de jumătate dintre primăriile teleormănene ar putea intra în faliment.
Comunele cu un număr mare de locuitori sunt şi localităţile rurale cel mai bine dezvoltate din punct de vedere economic. Cele mai mari comune din judeţ sunt : Orbeasca – 7.555 locuitori, Peretu – 7.222, Plosca – 6.774, Botoroaga – 5.553, Izlaz – 5.352, Ţigăneşti – 5.020, Dobroteşti – 4.576, Poroschia – 4.520, Buzescu – 4.351, Măldăeni – 4.371, Drăgăneşti Vlaşca – 4.122, Srioaştea – 3.948 şi Mârzăneşti – 3.951 persoane. Comuna cu cel mai mic număr de locuitori este Răsmireşti – 805 persoane. În clasamentul comunelor mici se înscriu şi comunele : Bujoreni – 1.018 locuitori, Sfiinţeşti – 1.223, Săceni – 1.233, Dideşti – 1.283, Crângu – 1.446, Sârbeni – 1.459 , Moşteni – 1.503, Ciuperceni – 1.610, Slobozia Mândra – 1.651, Purani – 1.705.
După revoluţia de acum 24 de ani, locuitorii unora din satele teleormănene au avut ambiţia ca acestea să redevină centre de comună, cum au mai fost înainte de reforma administrativ teritorială din anul 1968. Au fost reînfiinţate comunele Beciu, Uda Clocociov, Saelele, Dracea, Fântânele, Purani, Frăsinet. Toate localităţile rurale din Teleorman sunt axate exclusiv pe agricultură, la care se adaugă necesarele activităţi de comerţ şi servicii, activităţile de tip industrial în mediul sătesc, pe total judeţ, fiind nesemnificative.

George ZAVERA