Un act educațional de calitate prin utilizarea metodologiei TEAL

În perioada septembrie 2019 – august 2021, Liceul Teoretic „Marin Preda” din Turnu Măgurele implementează proiectul de parteneriat strategic de tip KA2 – Digital Garden for European Schools – DigiEU, număr de referință la nivel european, 2019-1-IT02-KA201-062276, derulat și finanțat prin programul ERASMUS+. Proiectul este coordonat de PETIT PAS, o organizație non-guvernamentală din TRANI, Italia și se desfășoară în parteneriat cu alte patru instituții: DANMAR COMPUTERS din Polonia, MUNICIPIO DE LOUSADA din Portugalia, CROSS CULTURE INTERNATIONAL FOUNDATION CYPRUS LTD din Cipru și LICEUL TEORETIC MARIN PREDA din România.

Scopul general al proiectului constă în îmbunătățirea practicilor educaționale prin utilizarea metodologiei TEAL (Technology – Enhanced Active Learning), iar printre obiectvele specifice se numără: dezvoltarea competențelor elevilor, crearea unei sinergii între instituții active în domeniul educației, autorități locale și ONG – uri, promovarea cooperării la nivel european.

Grupul țintă vizat de proiect este constituit, pe de o parte, din elevi cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani, iar pe de altă parte din profesori de matematică, chimie, biologie, IT și de alte discipline (care au experiență în utilizarea unor metode de predare inovative), fermieri, nutriționiști sau antreprenori locali.

În cadrul proiectului de parteneriat strategic „Digital Garden for European Schools – DigiEU” s-au realizat două produse intelectuale. Primul, intitulat sugestiv TEAL Garden Classroom, (I.O.1) reprezintă un ghid pentru activitatea didactică, un set de instrumente moderne, inovative pentru realizarea unor activități teoretice și practice, având la bază metodologia TEAL (Technology – Enhanced Active Learning). Aceasta presupune utilizarea instrumentelor TIC în predare, lucrul în echipă, realizarea unor experimente similare celor din viața reală. TEAL Garden Classroom conține și o prezentare generală a sistemelor de învățământ din țările implicate în proiect (Italia, Polonia, Portugalia, Cipru si România), un accent deosebit fiind pus pe prioritățile educaționale, nevoile elevilor și ale cadrelor didactice, respectiv provocările cărora trebuie să le facă față toți cei implicați în procesul educațional. Acest produs intelectual oferă modele de activități didactice în care s-au pus în practică principiile metodologiei mai sus menționate.

Pentru realizarea primului produs intelectual, fiecare instituție parteneră a experimentat metodologia TEAL în cel puțin două activități didactice. La nivelul Liceului Teoretic „Marin Preda”, a fost realizată o lecție crosscurriculară (fizică – biologie la clasa a VII-a), pe parcursul căreia elevii au avut ocazia să identifice componentele aparatului optic, să explice mecanismele necesare formării imaginilor, precum și să identifice cauzele și manifestările principalelor defecte de vedere. În timpul activității, elevii au vizionat un videoclip referitor la un experiment biologic, și anume disecția unui ochi. Studiul a avut același scop ca un experiment tradițional, dar, datorită elementului digital, a fost mult mai atractiv pentru elevi. În plus, timpul necesar pentru asimilarea informațiilor a fost redus cu până la 40%, comparativ cu stilul tradițional de învățare. Această metodă modernă de predare și învățare, în care este implicată tehnologia, se caracterizează prin individualizare și diferențiere. În acel

ași timp, este la îndemâna oricui și este utilă atunci când resursele fizice didactice sunt limitate; este, de asemenea, o metodă sigură, dacă ne gândim la provocările sau chiar pericolele unui experiment real, în cazul în care acesta este realizat în sala de clasă.

Pe parcursul activității mai sus menționate, au fost utilizate metode inductive: de la observare și practică la cadrul conceptual. Succesul activității a fost garantat și de întrebările conceptuale cu reflecție individuală, de discuțiile dintre elevi și de feedback-ul corectiv din partea profesorului. Astfel, elevii au putut să-și dezvolte abilitățile cognitive (o mai bună retenție, învățare reflexivă, propunere-rezolvare de probleme), abilitățile sociale și interpersonale (prin colaborare sau lucrul în grup), abilitățile comunicative, precum și abilitățile emoționale și motivaționale. Ultima categorie menționată este de o importanță majoră în societatea de astăzi. În calitate de profesori, ne propunem să creștem motivația elevilor noștri pentru studiu, astfel încât aceștia să dezvolte o atitudine pozitivă față de școală. Metodologia TEAL este o modalitate importantă prin care putem obține acest lucru.

Cea de-a doua activitate didactică a fost susținută la nivel primar, unde elevi de clasa a III-a au identificat părțile componente ale plantelor, au explicat rolul fiecărei părți componente, au identificat cauzele și manifestările plantei la diferite situații de mediu și au recunoscut factori de risc asupra propriei sănătăți, pornind de la texte scurte/clipuri video/studii de caz.

Utilizarea tehnologiei a transformat ora dintr-una monotonă într-o activitate foarte interactivă; elevii au avut șansa de a folosi dispozitive digitale cu care sunt foarte familiari în viața lor de zi cu zi, dar de data aceasta cu o altă motivație; tehnologia a servit unui scop diferit; le-a dat chiar șansa de a arăta profesorului alte abilități pe care le au și de care sunt atât de mândri. În afară de îmbunătățirea abilităților digitale ale participanților (profesor și elevi deopotrivă), acest tip de activitate a contribuit la dezvoltarea abilităților sociale și interpersonale, precum și a abilităților comunicative ale tuturor persoanelor implicate.

Folosirea metodologiei TEAL în timpul acestei activități, în care profesorul nu a mai fost în centrul atenției, nici posesorul suprem al cunoașterii, s-a dovedit a avea eficiență nu numai în schimbarea rutinei de la clasă, ci și în îmbunătățirea procesului de învățare al elevilor. Aceștia nu au mai fost ascultători pasivi; elevii au fost încurajați să rezolve problemele împreună, să găsească soluții adecvate, să învețe unii de la alții. Astfel, ei au devenit adevărații protagoniști ai procesului de învățare. Pe parcursul diferitelor etape ale acestui proces de învățare, ei și-au asumat diferite roluri: „producători”, „autori” și „consumatori”. Iar la sfârșitul orei, sentimentul de satisfacție a fost uimitor. Un alt mare avantaj al metodologiei TEAL, pe care l-am experimentat, a fost faptul că se promovează incluziunea. Elevii mai slabi, care în mod normal nu sunt incluși și dezvoltă un sentiment de inutilitate, de data aceasta s-au simțit ca membri valoroși ai grupului, și-au găsit propriul rol în sarcinile propuse, au fost stimulați să-și aducă contribuția la rezultatul final.

În afară de avantajele menționate mai sus ale utilizării metodologiei TEAL în predare, trebuie menționat și faptul că este foarte flexibilă. Ea permite modificarea spațiului în care se desfășoară activitatea, a materialului și a echipamentelor, în funcție de nevoile și de obiectivele specifice ale fiecărei clase/grup de elevi/școală.

Există încă un aspect cu privire la utilizarea metodologiei TEAL pe care am dori să-l subliniem, și anume că necesită o actualizare a profilului profesorului, în sensul că acesta trebuie să dobândească competențe specifice, pentru a regândi modul în care sunt planificate și implementate lecțiile. Există câțiva factori care trebuie luați în considerare atunci când se utilizează acest tip de tehnologie: autonomie în dezvoltarea personală și profesională, încredere în noul spațiu de învățare, stăpânirea conținuturilor disciplinare și adaptabilitate la situații în continuă schimbare. Este adevărat că planificarea unor activități similare celor descrise mai sus poate dura mai mult la început (în special datorită implicării instrumentelor digitale / tehnologice); cu toate acestea, odată ce profesorul dobândește familiaritate și încredere în utilizarea unor astfel de instrumente, el / ea se poate concentra pe procesul de învățare și se poate bucura de beneficiile pe care le aduce tehnologia TEAL.

Cel de-al doilea produs intelectual dezvoltat în cadrul proiectului – Garden App (I.O.2) este o aplicație digitală ce poate fi folosită pe un telefon smart sau o tabletă prin intermediul căreia elevii pot învăța despre diverse plante cultivate în țările implicate în proiect; totodată, acest joc educațional le permite elevilor să se familiarizeze cu etapele importante ale realizării unei grădini (informațiile oferite se referă la aspecte precum: plantare, creștere, recoltare, valoare nutrițională, etc).

În concluzie, prin proiectul Digital Garden for European Schools – DigiEU, ne-am propus să integrăm tot mai mult tehnologia în activitățile educaționale, pentru a putea face față cerințelor secolului al 21-lea; am urmărit, de asemenea, ca activitatea de predare să fie adaptată la caracteristicile individuale ale elevilor, prin utilizarea unor metode de predare variate; cu ajutorul metodologiei TEAL, am reușit să îi implicăm în mod direct pe elevi în procesul educațional, ceea ce este esențial pentru a obține un impact semnificativ asupra dobândirii de cunoștințe, asupra creativității, precum și asupra abilității de lucru în grupuri diverse. Credem că învățarea prin cooperare dezvoltă încrederea elevilor în forțele proprii, îmbunătățește competența de comunicare și gândirea critică, acestea fiind vitale pe tot parcursul vieții.

Estera-Ligia STANCU, Liceul Teoretic „Marin Preda” (coordonator proiect)

Lasă un răspuns