Ultimele zile pentru depunerea situațiilor financiare anuale

2 mai 2017 este ultima zi până la care se pot depune situaţiile financiare anuale, de către asociaţiile, fundaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial.

Potrivit conducerii Administraţiei Judeţeane a Finanţelor Publice Teleorman, persoanele juridice fără scop patrimonial, organizaţiile sindicale şi patronale, care nu desfăşoară activităţi economice, CAR-urile, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate, forma prescurtată, la 31 decembrie 2016.

Acestea trebuie să conțină:

  • bilanţ prescurtat;
  • contul prescurtat al rezultatului exerciţiului;
  • repartizarea rezultatului exerciţiului financiar ;
  • situaţia activelor imobilizate pentru activităţi fără scop patrimonial;
  • situaţia activelor imobilizate pentru activităţi economice.

Persoanele juridice fără scop patrimonial, organizaţiile sindicale şi patronale, persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, CAR-urile, unităţile militare, care desfăşoară şi activităţi economice, întocmesc situaţii financiare anuale, forma lungă la 31 decembrie 2016. În cazul lor dosarul trebuie să fie compus din: – bilanţ – contul rezultatului exerciţiului; – repartizarea rezultatului exerciţiului financiar; – situaţia activelor imobilizate pentru activităţi fără scop patrimonial; – situaţia activelor imobilizate pentru activităţi economice.

Situaţiile financiare anuale se completează cu ajutorul programului de asistenţă care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul ANAF, la adresa www.anaf.ro , secţiunea Declaraţii electronice, categoria Descărcare declaraţii, meniul Situaţii financiare anuale/Raportări anuale an 2016.

Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2016 se depun la unităţile teritoriale ale MFP, în format hârtie şi în format electronic, sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, împreună cu formularele listate sau se transmit în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier cu extensia “xml” şi un fişier cu extensia „zip”. Fişierul cu extensia “zip” va conţine: raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul-verbal al adunării generale pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale, declaraţie scrisă privind asumarea răspunderii pentru conducerea contabilităţii, scanate alb-negru, lizibil, cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul „zip”.

C. DUMITRACHE