Trei Şcoli arondate Alexandriei au avut promovabilitate zero

Ieri a venit şi rândul directorilor de la unităţile de învăţământ gimnazial din Alexandria şi din localităţile rurale arondate municipiului, să prezinte inspectorului şef Valeria Gherghe eventualele probleme pentru care elevii de clasa a VIII-a au avut rezultate dezastruoase la simularea evaluării naţionale.
Unul dintre principalele motive ale întâlnirii a fost acela de a continua discuţiile pe marginea problemelor existente în sistem, identificarea cauzelor care au condus la această situaţie, şi găsirea unor soluţii viabile pentru evitarea clasării din nou a judeţului Teleorman în coada clasamentului privind promovabilitatea.
În partea de început a întâlnirii, care s-a desfăşurat la sala de şedinţe a Casei Corpului Didactic, Valeria Gherghe a prezentat media de promovabilitate a şcolilor din municipiu Alexandria, care a fost de 64,13 la sută, dar şi procentul de promovabilitate al şcolilor arondate zonei Alexandria, care a fost de numai 28,27 la sută.
Şcolile Gimnaziale arondate zonei Alexandria, cu procent de promovabilitate zero, au fost unităţi de învăţământ care în anul anterior au înregistrat o promovabilitate în procente de peste 45 la sută. Este vorba despre Şcoala Gimnazială Răzmireşti care anul trecut a avut un procent de promovabilitate de 55 la sută, Şcoala Gimnazială Furculeşti care în 2013 a avut un procent de promovabilitate de 84,61 la sută şi Şcoala Gimnazială Buzescu care anul trecut a înregistrat un procent de promovabilitate de 46,15 la sută.
Situaţiile întâlnite la cele trei unităţi de învăţământ au fost discutate pe rând, iar cauzele s-au dovedit a avea un caracter comun cu situaţiile celorlalte unităţi de învăţământ, prezentate în ziua anterioară: copii abandonaţi de părinţi şi lăsaţi în grija bunicilor şi a rudelor; lipsa de colaborare între părinţi şi profesori; elevi care provin din familii cu un singur părinte; sărăcia care i-a determinat pe unii copii să-şi însoţească părinţii la muncile câmpului. Iar acolo unde nu sunt întâlnite aceste situaţii, se pare că elevii nu au tratat cu maximă seriozitate subiectele sau nu au citit cu atenţie conţinutul acestora.
Referitor la soluţiile de remediere a situaţiilor existente, propuse de mai mulţi directori prezenţi la întâlnire, a fost legată de efectuarea orelor de pregătire suplimentară atât la limba română cât şi la matematică şi de supunerea elevilor la cât mai multe teste de verificare a cunoştinţelor, pentru ca ei să fie mult mai familiarizaţi cu acest gen de examene.
Însă sunt şi situaţii în care elevii s-au aflat în imposibilitatea de a putea rezolva o banală împărţire între două numere impare. Dar să sperăm că acestea vor rămâne nişte cazuri izolate.
Spre finalul discuţiilor Valeria Gherghe şi-a manifestat din nou intenţia de a fi prezentă la şedinţele organizate între părinţi şi profesori în cadrul unităţilor de învăţământ cu rezultate slabe.

M.M.