Trântorii nu vor mai putea fura din banii destinaţi apicultorilor

Guvernul României a aprobat săptămâna trecută Programul Naţional Apicol pentru perioada 2014-2016, cuantumul sprijinului financiar, precum şi normele de aplicare. Valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, alocat pentru Programul Naţional Apicol pentru perioada 2014 – 2016, este de 44.545.756,82 lei, sumă distribuită astfel: pentru anul 2014 – 14.852.830 lei; anul 2015 – 14.855.585 lei; anul 2016 – 14.837.341 lei. Cu aceleaşi sume de bani (TVA exclus) participă anual la finanţarea Programului Naţional Apicol şi Uniunea Europeană. Sprijinul financiar alocat atât din bugetul de stat, cât şi din bugetul UE prin Programul Naţional Apicol pentru perioada 2014 – 2016 are ca destinaţie realizarea sistemului informatic pentru identificarea familiilor de albine; achiziţionarea de medicamente, funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa; achiziţionarea de mătci, roiuri pe faguri şi/sau familii de albine; achiziţionarea de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral şi decontarea analizelor fizico-chimice care atestă calitatea mierii.
Beneficiarii acestui program sunt apicultorii persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, organizate în asociaţii de crescători de albine, federaţii, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de producători recunoscute, conform legislaţiei în vigoare.
Sistem informatic pentru evidenţa apicultorilor şi familiilor de albine
În prezent, în România, situaţia statistic-operativă a numărului familiilor de albine este gestionată de mai multe entităţi (MADR, INS, APIA, ANARZ, forme asociative), dar s-a dovedit că nici una dintre ele nu dispune de o evidenţă reală. Astfel, la raportarea datelor privind numărul familiilor de albine existente, conform ANARZ, s-au înregistrat diferenţe foarte mari, de 40% şi chiar de până la 80%. Pentru o evidenţă reală a apicultorilor şi a familiilor de albine, dar şi a formelor asociative ale celor ce se ocupă de stupărit o importantă sumă de bani va fi utilizată pentru introducerea cât mai rapidă a unui sistem informatic la nivel de ţară şi de judeţe. Introducerea acestei măsuri se justifică şi prin faptul că alocarea sumelor nerambursabile de către Comunitatea Europeană se face, în primul rând, în funcţie de numărul de familii de albine deţinut de fiecare stat membru şi de măsurile propuse a fi finanţate. Evidenţa clară a apicultorilor şi a numărului de familii de albine deţinute va conduce la o mai mare eficienţă a utilizării banilor pentru susţinerea acestui sector, de la un astfel de sprijin financiar fiind eliminaţi şmecherii care decontau sume foarte mari de bani fără a fi deţinători de familii de albine. Să sperăm că acţiunea va reuşi, astfel încât trântorii să nu mai poată fura din banii destinaţi apicultorilor adevăraţi.

George ZAVERA