Titularizare 2020: În județul Teleorman, procentul de promovare este de 55,73%

În urma reevaluării lucrărilor contestate la proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, rata de promovare a crescut la 55,73%, cu 1,58% față de cea inițială (54,15%).

Anul acesta, numărul total al contestațiilor depuse în județul Teleorman a fost de 43. În urma soluționării acestora, notele au fost modificate astfel: pentru 27 de lucrări contestate, notele inițiale au fost mărite, în timp ce pentru 13 lucrări notele inițiale au fost micșorate, 3 note rămânând neschimbate.

Pe tranșe de note, situația finală are următoarea configurație: 2 candidați au obținut nota 10 (zece), iar 139 de candidați au obținut note între 7 și 9,99, restul obținând note sub 7 (șapte).

În centrele de evaluare au fost notate 253 de lucrări, întrucât din cei 279 de candidați prezenți la examen, 24 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, un candidat a fost eliminat pentru fraudă sau tentative de fraudă, iar lucrările a 2 candidați au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei. Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizați pe posturi didactice în anul școlar 2020-2021.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare, în perioada 12-14 august.

Cornelia RĂDULESCU