Tinerii fermieri pot accesa maxim 50.000 euro nerambursabili doar dacă au pregătire de specialitate

Fermierii cu vârsta până în 40 ani pot accesa fonduri europene nerambursabile de maxim 50.000 de euro, prin intermediul Submăsurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, doar dacă îndeplinesc anumite condiții, inclusiv în ceea ce privește pregătirea profesională.

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să aibă vârsta de cel putin 18 ani împliniți la data depunerii Cererii de Finanțare, dar și să dețină competențe și aptitudini profesionale. Aceștia trebuie să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele condiții :

  • să fi absolvit studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;
  • să fie abolvenții unor cursuri de formare profesională, respectiv studii/curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, conform legislației aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională;
  • să dețină competențe în domeniul agricol/ veterinar/economie agrară dobândite prin participarea la programe de instruire/inițiere/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuți de către ANC și presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională (sub 80 de ore);
  • să dețină recunoașterea de către un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, centru autorizat de ANC privind acordarea de acte de competențe dobândite ca urmare a experienței profesionale;
  • să semneze angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a sprijinul financiar în cadrul Submăsurii 6.1.

Fermierul trebuie să dețină sau să își ia angajamentul de a dobândi competențe și calificări profesionale în raport cu tipul de activitate agricolă pe care urmează să o desfășoare. De exemplu: beneficiarul care înființează o exploatație zootehnică trebuie să urmeze un curs de instruire în domeniul zootehnic, în maximum 33 de luni, începând de la data deciziei individuale de acordare a sprijinului, dar nu mai mult de ultima tranșă de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală.

Solicitanții care se angajează că vor dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului vor prezenta angajamentul de a efectua cursurile necesare dobândirii competențelor profesionale adecvate într-o perioada de gratie de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai târziu de data primirii ultimei tranșe de plată. Este de precizat faptul că pentru Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri sprijinul nerambursabil este de maximum 50.000 euro, acesta urmând a fi acordat sub formă de primă în două tranșe : 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțre și 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

George ZAVERA